Slovenská chemická spoločnosť pri SAVZálohová faktúra č. ZF/73368
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH: CZ67985858
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojova 2/135
16502 Praha 6
Česko
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 73368
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia21.07.2021
Dátum splatnosti:04.08.2021
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 73. ZJAZD CHEMIKOV pre Bc. Jakub Marián PÁLEŠ,
Termín podujatia: 6. až 10. septembra 2021
Miesto podujatia: Hotel Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
Konferenčný poplatok účastník260 €
Ostatné – ubytovanie, strava (raňajky, obed, večera)
Príplatok za jednolôžkovú izbu
Príplatok za nečlena
+ 180 €
+ 250 €
+ 100 €
Spolu na úhradu:790 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: zjazd.chemikov@gmail.com

Prevzal:

Pečiatka:

Recommended Articles