Showing: 1 - 10 of 372 RESULTS
NezaradenéZálohová faktúra ZF/73378

Zálohová faktúra ZF/73378

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73378 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: Měřicí technika Morava s.r.o.Babická 61966484 Zastávka u BrnaČesko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73378 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 29.07.2021 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73377

Zálohová faktúra ZF/73377

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73377 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: CZOO216208Univerzita KarlovaPedagogická fakulta Magdalény Rettigové 4116 39 PrahaČesko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73377 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 28.07.2021 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73375

Zálohová faktúra ZF/73375

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73375 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK 2020845255Slovenská technická univerzita v Bratislave, FCHPTRadlinského 981237 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73375 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73376

Zálohová faktúra ZF/73376

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73376 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 00586927Ústav polymérov Slovenskej akadémie viedDúbravská cesta 9845 41 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73376 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73374

Zálohová faktúra ZF/73374

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73374 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: CZ61388963Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.Flemingovo náměstí 542/216000 Praha 6Česko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73374 Konštantný symbol: …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73373

Zálohová faktúra ZF/73373

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73373 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: CZ61388963Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.Flemingovo náměstí 542/2160 00 Praha 6Česko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73373 Konštantný …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73372

Zálohová faktúra ZF/73372

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73372 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 61389013Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.Heyrovského nám. 2162 06 PrahaČesko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73372 Konštantný symbol: …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73371

Zálohová faktúra ZF/73371

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73371 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2021177202Trnavská univerzita v Trnave, IČO: 318 25 249 Hornopotočná 23918 43 TRNAVASlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73371 Konštantný symbol: …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73370

Zálohová faktúra ZF/73370

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73370 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 00216208Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci KrálovéAkademika Heyrovského 1203/850005 Hradec KrálovéČesko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73370 Konštantný symbol: 0308 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73363

Zálohová faktúra ZF/73363

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73363 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: 30232295Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja BelaTajovského 4097401 Banská BystricaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73363 Konštantný symbol: 0308 …