Plenárna prednáška

Je nám veľkým potešením a cťou oznámiť že naše pozvanie stať sa pelnárnym prednášateľom na 73. zjazde chemikov prijal v súčasnosti najznámejší slovenský vedec pôsobiaci v oblasti biochémie, molekulárnej biológie a onkológie – Dr. Pavol Čekan, ktorý na slávnostnom otvorení zjazdu vystúpi so svojou prednáškou s názvom „Development of quantitative and multiplex diagnostic technologies and applications“. Pavol Čekan, PhD. vyštudoval biochémiu v Reykjavíku na Islande. V kariére biochemika a RNA biológa pokračoval na Rockefellerovej univerzite v New Yorku a neskôr v Národnom inštitúte pre výskum rakoviny v Bethesde blízko Washingtonu. V roku 2016 založil biotechnologický startup MultiplexDX, ktorý výrazným spôsobom prispieva k diagnostike rakoviny. V súčasnosti pracuje aj na vývoji a výrobe testov na ochorenie COVID-19 typu PCR a LAMP, ktoré sa používajú nielen u nás, ale aj v zahraničí. Jeho prácu a vedecký prínos si vážime nielen v rámci celej chemickej komunity u nás na Slovensku, ale je široko uznávaná aj na medzinárodnej úrovni. Veľmi sa tešíme a veríme, že všetci budeme mať možnosť sa osobne zúčastniť tejto zaujímavej prednášky.