Programový výbor

RNDr. Monika Jerigová, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.Slovenská chemická spoločnosť
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.Slovenská chemická spoločnosť
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
Ing. Roman Fišera, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
RNDr. Robert Góra, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.Slovenská chemická spoločnosť
RNDr. Michal Procházka, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
RNDr. Eva Viglašová, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
doc. RNDr. Milan Drábik, PhD.Slovenská chemická spoločnosť
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.Slovenská chemická spoločnosť
Doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.Technická univerzita v Košiciach
Doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Martin Danko, PhD.Slovenská akadémia vied v Bratislave
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ing. Ján Hirsch, DrSc.Slovenská akadémia vied v Bratislave
Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc.Slovenská technická univerzita v Bratislave
Doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.Trnavská univerzita v Trnave
Ing. Elena KulichováStredná odborná škola Nováky
Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD.Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.Slovenská technická univerzita v Bratislave
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. Ing. Milena Reháková, PhD.Slovenská technická univerzita v Bratislave
Doc. RNDr. Katarína Reiffová, CSc.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.Univerzita Komenského v Bratislave
Prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.Technická univerzita v Košiciach
Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prof. Ing. Michal Uher, DrSc.Slovenská technická univerzita v Bratislave
Doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doc. Ing. Dušan Velič, DrSc.Univerzita Komenského v Bratislave
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
RNDr. Lenka Lorencová, PhD.Slovenská akadémia vied v Bratislave