pozvaných prednášajúcich

0

odborných sekcií

0

miest v hoteli

0

Konferenčné poplatky

Doplníme čoskoro


Dôležité termíny

Pozvané prednášky

prof. RNDr. Renáta Oriňaková DrSc.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

“Elektrochemické biosenzory – moderný a efektívny spôsob diagnostiky ochorení”

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

“Príbeh makozinónu – o ceste perspektívneho antituberkulotika z laboratória ku klinickým skúškam”

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.___

Oddelenie organickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

“Syntéza a vlastnosti analógov vonných molekúl”

Dr. Peter Kasák

Center for Advanced Materials, Qatar University, Doha, Qatar

“Nanostructural platforms for sustainable energy and advanced applications”

Ing. Ján Matyašovský, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, ČR

“Organická syntéza ako dôležitý nástroj chemickej biológie”

_

Organizačný výbor

Predsedníčka: Monika Jerigová presidentSCHS@savba.sk
Vedecký tajomník: Ľubomír Švorc lubomir.svorc@stuba.sk
Hospodárka: Michaela Halinkovičová michaela.halinkovicova@stuba.sk
Výkonný tajomník: Miroslav Michalka miroslav.michalka@ilc.sk
Technický tajomník: Michal Procházka michal.prochazka@savba.sk
Organizátor za ČSCH: Jan John jan.john@fjfi.cvut.cz

Miesto konania konferencie