pozvaných prednášajúcich

0

odborných sekcií

0

miest v hoteli

0

Konferenčné poplatky

Doplníme čoskoro

EuCheMS
Organizátor
IUPAC
Organizátor
Chemistry Europe
Zlatý sponzor

Dôležité termíny

EuCheMS
Organizátor
IUPAC
Organizátor
Chemistry Europe
Zlatý sponzor

Pozvané prednášky

prof. RNDr. Renáta Oriňaková DrSc.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

“Elektrochemické biosenzory – moderný a efektívny spôsob diagnostiky ochorení”

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

“Príbeh makozinónu – o ceste perspektívneho antituberkulotika z laboratória ku klinickým skúškam”

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.___

Oddelenie organickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

“Syntéza a vlastnosti analógov vonných molekúl”

Dr. Peter Kasák

Center for Advanced Materials, Qatar University, Doha, Qatar

“Nanostructural platforms for sustainable energy and advanced applications”

Ing. Ján Matyašovský, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, ČR

“Organická syntéza ako dôležitý nástroj chemickej biológie”

_

Organizačný výbor

Predsedníčka: Monika Jerigová presidentSCHS@savba.sk
Vedecký tajomník: Ľubomír Švorc lubomir.svorc@stuba.sk
Hospodárka: Michaela Halinkovičová michaela.halinkovicova@stuba.sk
Výkonný tajomník: Miroslav Michalka miroslav.michalka@ilc.sk
Technický tajomník: Michal Procházka michal.prochazka@savba.sk
Organizátor za ČSCH: Jan John jan.john@fjfi.cvut.cz

Sponzori 73. zjazdu chemikov

EuCheMS
Organizátor
IUPAC
Organizátor
Chemistry Europe
Zlatý sponzor

Miesto konania konferencie