Cena Marty Sališovej je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov, ktorí sú členmi Slovenskej chemickej spoločnosti alebo Českej chemickej spoločnosti. Témy hodnotených prác môžu byť zo všetkých oblastí chémie v súlade s odbornými sekciami zjazdu.

Prezentácie vybraných prác (prednáška 15 min + diskusia 5 min) sa budú konať v samostatnej sekcii pred komisiou pozostávajúcou z členov predsedníctva SCHS. Tri najlepšie práce budú odmenené diplomom Slovenskej chemickej spoločnosti spolu s finančnou odmenou.

1. miesto:700 euro

2. miesto:500 euro

3. miesto:300 euro

Abstrakty prednášok v rozsahu A4, spolu s krátkym životopisom posielajte do 15.7.2021 na emailovú adresu schems@savba.sk.

Vybrané súťažné práce budú následne zverejnené na web stránke 73. Zjazdu chemikov. Zároveň, po nezávislom posúdení oponentov – odborníkov v danej oblasti, vám ponúkame prednostnú možnosť publikovania vášho príspevku vo forme článku v špeciálnom čísle medzinárodného časopisu Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly.