Jazyk

Oficiálne jazyky konferencie sú slovenčina, čeština a angličtina bez prekladu.

Abstrakt

Šablóna pre abstrakt. Rozsah abstraktu je maximálne 200 slov (vlastný text abstraktu, bez nadpisu, autorov, afiliacií). Prijímame abstrakty vo formáte Microsoft Office Word (*.doc, *.docx).

Abstrakty budú uverejnené v Chemzi 17/1 2021.

Prednáška

Formát MS Powerpoint (*.ppt, *.pptx). Odporúčaná pomer strán 4:3.

Pozvaná prednáška 40 min. + 10 min. diskusia,
Prednáška 15 min. + 5 min. diskusia.

Autorské práva Vašich prezentácii sú plne zaručené členmi výboru konferencie.

Poster

Postery budú vystavené na paneloch. Pre správnu prezentáciu posterov dodržte prosím nasledovné pravidlá:

Maximálne rozmery postera: 1 000 mm výška x 800 mm šírka.
Musia byť čitateľné zo vzdialenosti 1,5 m.
Materiál (lepiaca páska, nožnice a špendlíky) na pripevnenie postera budú na požiadanie k dispozícii.
Počas posterovej sekcie prezentujúci autor bude prítomný pri posteri.

Publikovanie v Monatshefte für Chemie

Účastníkom zjazdu ponúkame možnosť publikovania príspevku vo forme článku v dvoch špeciálnych číslach časopisu Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly, ktoré vyjdú v roku 2022.

V prvom čísle s názvom “Young Scientist Special Issue: Selected Papers from 73rd Annual Congress of the Slovak and Czech Chemical Societies” budú mať možnosť publikovať výsledky svojej práce doktorandi a mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov.

Ostatní účastníci zjazdu budú môcť posielať svoje príspevky v rámci druhého špeciálneho čísla s názvom “Special Issue from 73rd Annual Congress of the Slovak and Czech Chemical Societies”. V obidvoch číslach sa predpokladá minimálne 20 článkov, počet však nie je obmedzený. Príspevky prejdú recenzným posudzovaním dvomi nezávislými oponentmi.

Predbežné termíny: odoslanie článku (31.12. 2021), recenzné posudzovanie a opätovné zaslanie článku (31.3. 2022).