prof. RNDr. Renáta Oriňaková DrSc.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

“Elektrochemické biosenzory – moderný a efektívny spôsob diagnostiky ochorení”

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

“Príbeh makozinónu – o ceste perspektívneho antituberkulotika z laboratória ku klinickým skúškam”

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.___

Oddelenie organickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

“Syntéza a vlastnosti analógov vonných molekúl”

Dr. Peter Kasák

Center for Advanced Materials, Qatar University, Doha, Qatar

“Nanostructural platforms for sustainable energy and advanced applications”

Ing. Ján Matyašovský, Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, ČR

“Organická syntéza ako dôležitý nástroj chemickej biológie”

_