Showing: 11 - 20 of 372 RESULTS
NezaradenéZálohová faktúra ZF/73369

Zálohová faktúra ZF/73369

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73369 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020894678Chemický ústav SAVDúbravská cesta 984538 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73369 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 21.07.2021 Dátum splatnosti: …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73368

Zálohová faktúra ZF/73368

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73368 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: CZ67985858Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.Rozvojova 2/13516502 Praha 6Česko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73368 Konštantný symbol: 0308 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73367

Zálohová faktúra ZF/73367

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73367 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: CZ67985858Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.Rozvojova 2/13516502 Praha 6Česko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73367 Konštantný symbol: 0308 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73366

Zálohová faktúra ZF/73366

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73366 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: CZ00216208Univerzita Karlova, Pedagogická fakultaMagdalény Rettigové 4116 39 PrahaČesko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73366 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 21.07.2021 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73365

Zálohová faktúra ZF/73365

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73365 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2021177202Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 917 01 TrnavaPoštová ulica 6561/2491701 TrnavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73365 Konštantný symbol: …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73364

Zálohová faktúra ZF/73364

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73364 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020087102Biomedicínske centrum SAV, Organizačná jednotka: Virologický ústavDúbravska cesta 984505 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73364 Konštantný symbol: 0308 Dátum …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73362

Zálohová faktúra ZF/73362

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73362 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020830702Zdenko Špitalský, Ústav polymérov SAVDúbravská cesta 984145 BratislavaSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73362 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 20.07.2021 …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73361

Zálohová faktúra ZF/73361

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73361 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: CZ00216224Masarykova univerzitaKotlářská 261137 BrnoČesko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73361 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 20.07.2021 Dátum splatnosti: 03.08.2021 Firma …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73360

Zálohová faktúra ZF/73360

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73360 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020417630VIPO a.s. Partizánskegen. Svobodu 1069/(495801 PartizánskeSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73360 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 20.07.2021 Dátum splatnosti: …

NezaradenéZálohová faktúra ZF/73359

Zálohová faktúra ZF/73359

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Zálohová faktúra č. ZF/73359 Dodávateľ:Slovenská chemická spoločnosť pri SAVRadlinského 9812 15 Bratislava IČO: 178900DIČ: 2020801563 Odberateľ:IČ DPH: SK2020417630VIPO a.s. PartizánskeGen. Svobodu 1069/4958 01 PartizánskeSlovensko Banka: Všeobecná úverová bankaSWIFT: SUBASKBXIBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 73359 Konštantný symbol: 0308 Dátum vyhotovenia 20.07.2021 Dátum …