Slovenská chemická spoločnosť pri SAVZálohová faktúra č. ZF/73007
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH:



Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 73007
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia28.01.2021
Dátum splatnosti:11.02.2021
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 73. ZJAZD CHEMIKOV pre Monika JERIGOVÁ,
Termín podujatia: 6. až 10. septembra 2021
Miesto podujatia: Hotel Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
+ 0 €
Spolu na úhradu:0 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: zjazd.chemikov@gmail.com





Prevzal:





Pečiatka:

Recommended Articles