Slovenská chemická spoločnosť pri SAVZálohová faktúra č. ZF/73xxx
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH: *icdph*
*pracovisko*
*adresa*
*psc* *mesto*
*stat*
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Číslo účtu: 1277715556 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 73xxx
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia*dat_vystavenia*
Dátum splatnosti:*dat_splatnosti*
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 73. ZJAZD CHEMIKOV pre *titul_pred* *meno* *PRIEZVISKO*, *titul_za*
Termín podujatia: 6. až 10. septembra 2021
Miesto podujatia: Hotel Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
*popis**cena* €
*priplatky**+priplatky*
Spolu na úhradu:*suma* €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: zjazd.chemikov@gmail.com

Prevzal:

Pečiatka:

Recommended Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *