Aktuálny čas: streda 24.7. 19:47

Program zjazdu skončil

Celkový program

Pondelok

13:00 - 19:00
Príchod a registrácia účastníkov

19:00 - 22:00
Uvítací večierok

Utorok

07:00 - 09:00
Raňajky

09:00 - 09:30 (Kongresová sála Grand Hotel Bellevue)
Otvorenie zjazdu

09:30 - 10:00 (Kongresová sála Grand Hotel Bellevue)
Príhovory hostí zjazdu

10:00 - 11:00 (Kongresová sála Grand Hotel Bellevue)
Plenárna prednáška

11:00 - 12:00 (Kongresová sála Grand Hotel Bellevue)
Ocenenia SCHS

12:00 - 14:00
Obed

14:00 - 14:50 (Bellevue I)
Pozvaná prednáška PP1

14:50 - 15:00
Presun z Bellevue I do miestností jednotlivých sekcií

15:00 - 15:10
Úvodné slová garantov v odborných sekciách

15:10 - 17:40 (Bellevue I)
Sekcia 1 Analytická chémia

15:10 - 17:40 (Salónik Silver)
Sekcia 2 Fyzikálna chémia

15:10 - 18:00 (Salónik Kristal)
Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia

15:10 - 17:40 (Dámsky salónik)
Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie

15:10 - 17:40 (Bellevue II)
Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

16:20 - 16:40
Prestávka - občerstvenie

18:00 - 20:00
Večera

20:00 - 21:00 (Salónik Kristal)
Diskusia členov SCHS a ČSCH o súčasnom postavení chémie na Slovensku a v Čechách

20:00 - 23:00
Postery a vínny večer

Streda

07:00 - 08:30
Raňajky

08:30 - 09:20 (Bellevue I)
Pozvaná prednáška PP2

09:20 - 09:30
Presun z Bellevue I do miestností jednotlivých sekcií

09:30 - 17:50 (Bellevue I)
Sekcia 1 Analytická chémia

09:30 - 17:30 (Salónik Kristal)
Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia

09:30 - 13:00 (Salónik Silver)
Sekcia 4 Organická chémia

00:00 - 17:50 (Bellevue II)
Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

09:30 - 17:10 (Dámsky salónik)
Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie

10:50 - 11:10
Prestávka - Občerstvenie

12:30 - 14:30
Obed

14:30 - 15:20 (Bellevue I)
Pozvaná prednáška PP3

15:20 - 15:30
Presun z Bellevue I do miestností jednotlivých sekcií

15:30 - 17:50 (Salónik Silver)
Sekcia 2 Fyzikálna chémia

16:30 - 16:50
Prestávka - Občerstvenie

17:30 - 18:30 (Dámsky salónik)
Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie

18:00 - 20:00
Večera

20:00 - 23:00
Postery a pivný večer

štvrtok

07:00 - 08:30
Raňajky

08:30 - 09:20 (Bellevue I)
Pozvaná prednáška PP4

09:20 - 09:30 (Bellevue I)
Cena Marty Sališovej - Otvorenie a úvodné slová

09:30 - 13:00 (Bellevue I)
Cena Marty Sališovej

11:10 - 11:20
Prestávka - Občerstvenie

12:30 - 14:30
Obed

14:30 - 15:20 (Bellevue I)
Pozvaná prednáška PP5

15:20 - 15:30
Presun z Bellevue I do miestností jednotlivých sekcií

15:30 - 17:30 (Bellevue I)
Sekcia 1 Analytická chémia

15:30 - 17:50 (Dámsky salónik)
Sekcia 2 Fyzikálna chémia

15:30 - 17:50 (Salónik Silver)
Sekcia 4 Organická chémia

15:30 - 17:30 (Bellevue II)
Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

15:50 - 17:50 (Salónik Kristal)
Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia

16:30 - 16:50
Prestávka - Občerstvenie

17:30 - 19:00
Prestávka

19:00 - 23:59 (Kongresová sála Grand Hotel Bellevue)
Slávnostný večierok, odovzdávanie ocenení, vyhodnotenie posterovej súťaže

Piatok

07:00 - 09:00
Raňajky

09:00 - 10:40 (Salónik Silver)
Sekcia 1 Analytická chémia

09:00 - 10:40 (Salónik Kristal)
Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

09:00 - 10:50 (Dámsky salónik)
Sekcia 4 Organická chémia

12:00 - 14:00
Obed