Všetky minulé ročníky, konané v krásnom prostredí Vysokých Tatier boli veľmi úspešné a tešili sa veľkému záujmu. Sme radi, že vyvolali mnoho pozitívnych ohlasov a to nielen zo strany účastníkov konferencie, ale aj zo strany sponzorov, pre ktorých je tento typ konferencie mimoriadna príležitosť pre nadviazanie nových kontaktov a odprezentovanie firiem pre širokú vedeckú obec.

Sponzori 73. zjazdu chemikov

EuCheMS
Organizátor
IUPAC
Organizátor
Pragolab
Zlatý sponzor
OPTIK INSTRUMENT s.r.o.
Stieborný sponzor
Metrohm Slovensko, s.r.o.
Strieborný sponzor
Lachner
Strieborný sponzor
ZChFP
Strieborný partner
SHIMADZU CORPORATION
Generálny sponzor sekcie Analytická chémia
AXXENCE
Sponzor
Mále Centrum
Sponzor
ChemZi
Mediálny sponzor
CHEMAGAZÍN
Mediálny sponzor

Budeme si vážiť prípadne rozhodnutie stať sa SPONZOROM konferencie 71. ZJAZDU CHEMIKOV VO VYSOKÝCH TATRÁCH 2019.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na: zjazd.chemikov@gmail.com