Slovenská chemická spoločnosť pri SAVZálohová faktúra č. ZF/73002
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH:
Ústav polymérov SAV
ulica
psc Bratislava
Slovensko
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK22 0200 0000 0017 0063 9053
Číslo účtu: 1700639053 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 73002
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia03.01.2020
Dátum splatnosti:17.01.2020
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 73. ZJAZD CHEMIKOV pre Michal PROCHÁZKA,
Termín podujatia: 6. až 10. septembra 2021
Miesto podujatia: Hoteli Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
ALL INCLUSIVE účastník 450 €
Spolu na úhradu:450 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: zjazd.chemikov@gmail.com

Prevzal:
Naposledy upravené: [wpv-post-modified format="d.m.Y"]
Pečiatka:
;
Slovenská chemická spoločnosť pri SAVZálohová faktúra č. ZF/73005
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH: SK222666
Katedra analytickej chémie
Ilkovičova 6, Mlynská dolina
84215 Bratislava
Slovensko
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK22 0200 0000 0017 0063 9053
Číslo účtu: 1700639053 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 73005
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia25.07.2020
Dátum splatnosti:08.08.2020
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 73. ZJAZD CHEMIKOV pre RNDr. Simona PROCHÁZKOVÁ, PhD.
Termín podujatia: 6. až 10. septembra 2021
Miesto podujatia: Hoteli Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
ALL INCLUSIVE účastník 450 €
Spolu na úhradu:450 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: zjazd.chemikov@gmail.com

Prevzal:
Naposledy upravené: [wpv-post-modified format="d.m.Y"]
Pečiatka:
;
Slovenská chemická spoločnosť pri SAVZálohová faktúra č. ZF/73006
Dodávateľ:
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
Radlinského 9
812 15 Bratislava

IČO: 178900
DIČ: 2020801563
Odberateľ:
IČ DPH: SK2020980841
Medzinárodné laserové centrum
Ilkovičova 3
84104 Bratislava
Slovensko
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK22 0200 0000 0017 0063 9053
Číslo účtu: 1700639053 Kód banky: 0200
Variabilný symbol: 73006
Konštantný symbol: 0308
Dátum vyhotovenia24.08.2020
Dátum splatnosti:07.09.2020
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhradyPríkazom
Označenie dodávkyEUR Celkom
Na základe registrácie Vám fakturujeme registračné poplatky na konferenciu 73. ZJAZD CHEMIKOV pre RNDr. Monika JERIGOVÁ, PhD.
Termín podujatia: 6. až 10. septembra 2021
Miesto podujatia: Hoteli Bellevue (Vysoké Tatry, Slovensko)
ALL INCLUSIVE účastník 450 €
Príplatok za jednolôžkovú izbu
Príplatok za jeden príspevok naviac
+ 200 €
+ 100 €
Spolu na úhradu:750 €
Vystavila: Ing. Michaela Halinkovičová
Kontakt: zjazd.chemikov@gmail.com

Prevzal:
Naposledy upravené: [wpv-post-modified format="d.m.Y"]
Pečiatka:
;