7P01 ZLEPŠENÍ VÝKONU ALKALICKÉ ELEKTROLÝZY VODY S VYUŽITÍM ANION SELEKTIVNÍ MEMBRÁNY MODIFIKOVANÉ NEPLATINOVÝMI KATALYZÁTORY
Michaela Plevová, J. Hnát, J. Žitka, M. Paidar, K. Bouzek

7P02 Ni-Fe A Ni-W ELEKTROKATALYZÁTORY VÝVOJA VODÍKA
Jana Záchenská, Matilda Zemanová

7P03 VLIV KONCENTRACE KOH NA PROVOZ ALKALICKÉ ELEKTROLÝZY VODY: POROVNÁNÍ ANION-SELEKTIVNÍ MEMBRÁNY A PORÉZNÍ DIAFRAGMY
Karel Denk, Roman Kodým, Jaromír Hnát, Jan Žitka, Martin Paidar, Karel Bouzek

7P04 KATODOVÝ KATALYZÁTOR NiCoP PRO ALKALICKOU ELEKTROLÝZU VODY: STRUKTURNÍ A ELEKTROCHEMICKÁ CHARAKTERIZACE
Martin Ďurovič, Jaromír Hnát, Karel Bouzek

7P05 NÁVRH TECHNOLOGIE ENERGETICKÝCH MATERIÁLŮ V AUSTIN DETONATOR
Miloslav Lhotka, l. Mastný, T. Musil, R. Vala

7P06 PLYNOVĚ-DIFÚZNÍ VRSTVA A JEJÍ ROLE V PROVOZNÍCH CHARAKTERISTIKÁCH PALIVOVÉHO ČLÁNKU TYPU PEM
Monika Drakselová, Veronika Rečková, Martin Prokop, Karel Bouzek

7P07 POROVNÁNÍ RŮZNÝCH KATALYZÁTORŮ PRO PEM PALIVOVÉ ČLÁNKY A OPTIMALIZACE JEJICH DEPOZICE NA MEMBRÁNU METODOU ULTRAZVUKOVÉHO NANÁŠENÍ
Jakub Mališ, Veronika Marková, Olívia Čobejová, Martin Paidar, Karel Bouzek

7P08 PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI YSZ KERAMICKÝCH ELEKTROLYTŮ PRO VYSOKOTEPLOTNÍ REVERZIBILNÍ ČLÁNKY S PEVNÝMI OXIDY
Michal Carda, Nela Adamová, Daniel Budáč, Martin Paidar, Karel Bouzek

7P09 SIMULÁCIA PRIENIKU DEACIDIFIKAČNÝCH KOMPONENTOV DO PAPIERA
Vladimír Danielik, Milan Králik, Marta Ambrová, Jana Jurišová, Katarína Vizárová

7P10 STEAM EXPLOSION AND STEAM EXTRUSION PRETREATMENT AS AUXILIARY METHODS FOR CONCENTRATION ENHANCEMENT OF MONOSACCHARIDES FROM HYDROLYSATES BASED ON SELECTED LIGNOCELLULOSIC MATERIALS
Andrej Pažitný, Michal Halaj, Albert Russ, Štefan Boháček, Vladimír Ihnát, Ida Skotnicová, Štefan Šutý

7P11 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM ROVNOMĚRNOSTI DISTRIBUCE TOKU ELEKTRICKÉHO PROUDU V PILOTNÍM ELEKTRODIALYZÉRU
Roman Kodým, Michal Němeček, Dalimil Šnita, Karel Bouzek

7P12 ŽELEZAN – OCHRANCA ČISTÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ján Híveš, Kamil Kerekeš, Emília Mališová, Tomáš Mackuľak, Miroslav Gál