5P01 KONCEPCIA PRÍRODOVEDNÉHO VZDELÁVANIA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU
Katarína Kotuľáková, Ľubomír Held

5P02 ALTERNATÍVNE UČEBNICE CHÉMIE PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU
Ľubomír Held, Katarína Kotuľáková

5P03 HISTÓRIA CHEMICKÉHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU DOPÍSANÁ .....
Michal Uher, Viktor Milata, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol

5P04 AUGMENTED COOPERATION IN EDUCATION AND TRAINING IN NUCLEAR AND RADIOCHEMISTRY
Martin Šácha, J. John, M. Němec

5P05 TVORBA PROFESIJNE ORIENTOVANÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU „CHEMICKÝ LABORANT ŠPECIALISTA“ NA ÚCHV PF UPJŠ
Zuzana Vargová, Miroslav Almáši, Michaela Rendošová, Renáta Oriňaková, Slávka Hamuľáková, Rastislav Varháč, Viktor Víglaský, Jana Šandrejová, Mária Ganajová

5P06 VYUČOVANIE PRÍRODOVEDY PROSTREDNÍCTVOM VÝSKUMNE LADENEJ KONCEPCIE
Miroslava Jurečková, Jarmila Kmeťová

5P07 FORMATÍVNE HODNOTENIE VO VÝUČBE PRÍRODNÝCH VIED, MATEMATIKY A INFORMATIKY
Mária Ganajová, Ivana Sotáková

5P08 "ORIGAMI" PRO CHEMII A SMARTPHONE
Michal Lach, Jiří Kalina, Kateřina Trčková

5P09 FOTOKATALÝZA – PODPŮRNÉ MATERIÁLY SŠ
Kateřina Němcová, Václav Slovák