4P01 STEREOSELEKTÍVNA MANNICHOVA REAKCIA V SYNTÉZE β-AMINOKETÓNOV
Michaela Čierna, Oľga Caletková, Dušan Berkeš, Pavol Jakubec1

4P02 ASYMETRICKÁ MICHAELOVA ADÍCIA NA HETEROCYKLICKÉ NITROALKÉNY VYUŽÍVAJÚCA HYBRIDNÝ PEPTIDOMOČOVINOVÝ KATALYZÁTOR
Patrícia Čmelová, Radovan Šebesta

4P03 ACHIEVING STEREOCONTROL OF SUZUKI DIARYLATION AT POSITIONS 2,2’ OF 1,1’-BINAPHTHYLS
Martin Putala, Filip Bulko

4P04 HYDRODEBROMACE POLYBROMOVANÝCH AROMATICKÝCH KONTAMINANTŮ KATALYZOVANÁ MĚDÍ ZA LABORATORNÍ TEPLOTY A ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU
Tomáš Weidlich, Barbora Kamenická, Petr Švec

4P05 DRUG-LIKE LIGANDS FOR DC-SIGN RECEPTOR
Petra Ménová

4P06 SYNTÉZA 9-JODMETHYLADENINU A 8-[2H]-9-JODMETHYLADENINU PRO STUDII VZNIKU NEKANONICKÝCH NUKLEOVÝCH BAZÍ A NUKLEOSIDŮ PŘI IONIZACI DNA
Gabriela Nováková, Aleš Marek, František Tureček

4P07 3,6,9-TRISUBSTITUOVANÉ AKRIDÍNOVÉ DERIVÁTY A ICH DNA VÄZBOVÁ A BIOLOGICKÁ AKTIVITA
Mária Kožurková, Ladislav Janovec, Patrik Nunhart, Eva Konkoľová, Rastislav Jendželovský, Jana Vargová, Juraj Ševc, Mária Matejová, Beáta Miltáková, Peter Fedoročko

4P08 GRADIENT COPOLYMERS FROM ALIPHATIC AND AROMATIC 2-OXAZOLINES WITH DIFFERENT ARCHITECTURE AS ADVANCED DRUG DELIVERY SYSTEMS
Juraj Kronek, Rushita Shah, Zuzana Kroneková, Veronika Huntošová, Shubhashis Datta, Daniel Jancura, Pavol Miškovský

4P09 RATIONAL DESIGN OF TETRAZINES FOR BIOORTHOGONAL CHEMISTRY
Michal Májek, Matej Trtúšek

4P10 NOVEL PHOTOISOMERISABLE LIGANDS FOR SPIN-CROSSOVER COMPLEXES
Jakub Orvoš, Róbert Fischer, Barbora Brachňaková, Ivan Šalitroš

4P11 5-PHENYLAZOPYRIMIDINES PROBED BY NMR SPECTROSCOPY WITH IN SITU IRRADIATION
Lucie Mužíková Čechová, Juraj Filo, Martin Dračínský, Zlatko Janeba, Marek Cigáň, Eliška Procházková

4P12 COPPER MEDIATED PHOTO-ATRP UNDER SPECIFIC POLYMERIZATION CONDITIONS
Jaroslav Mosnáček, Jozef Kollár, Dmitrij Bondarev, Ana Hološ, Gamal Zain, Rubina Karim, Anita Eckstein, Katarína Borská, Daniela Moravčíková

4P13 PHOSPHORUS BASED SELF-IMMOLATIVE LINKERS
Markéta Tichotová, Petr Šimon, Juraj Filo, Marek Cigáň, Eliška Procházková, Ondřej Baszczyňski

4P14 VIDITEĽNÝM SVETLOM INICIOVANÝ KROS-KAPLING KATRITZKÉHO SOLÍ A NITROSTYRÉNOV
Michaela Marčeková, Branislav Ferko, Katarína Ráchel Detková, Dušan Berkeš, Pavol Jakubec

4P15 DITHIENYLNAPHTHALENES AND QUATERTHIOPHENES AS N-TYPE ORGANIC SEMICONDUCTORS IN OFET
Lucia Feriancová, Martin Putala

4P16 FUNCTIONALIZATION OF BRIDGED CYCLOALKANES
Radim Hrdina

4P17 FLUORINATED AZIDOALKANES – PREPARATION, STABILITY AND UTILIZATION IN SYNTHESIS
Petr Beier, Athanasios Markos, Svatava Voltrová, Olga Bakhanovich, David Tichý, Lukáš Janecký

4P18 INDUKOVANÉ ŠTIEPENIE N-N A C-F VÄZIEB AROMATICKÝCH FLUÓROVANÝCH HYDRAZÓNOV
Dušan Bortňák, Daniel Végh, Jakub Šofranko, Branislav Pavilek, Viktor Milata

4P19 THERMALLY-INDUCED TRANSFORMATION OF 1-FLUOROALKYL-1,2,3-TRIAZOLES
Svatava Voltrová, Athanasios Markos, Petr Beier

4P20 SYNTÉZA TETRAHYDROXYLOVANÝCH SPIROINDOLIZIDÍNOV
Paula Fraňová, Štefan Marchalín, Peter Šafář