3P01 VPLYV GEOMETRIE KOORDINAČNÉHO POLYEDRA A NEKOVALENTNÝCH INTERAKCIÍ NA MAGNETIZMUS JEDNO-MOLEKULOVÝCH MAGNETOV
Radovan Herchel,Pavel Zoufalý, Kamil Kotrle, Ivan Nemec, Bohuslav Drahoš

3P02 INTERACTION OF HASTELLOY-N AND HASTELLOY-G35 ALLOYS WITH VAPOURS GENERATED FROM MOLTEN FLiNaK SALT
Ramu Ambati, Viliam Pavlik, Miroslav Boca

3P03 MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF SULFIDES AS POTENTIAL THERMOELECTRIC MATERIALS
Peter Baláž,Matej Baláž, Marcela Achimovičová1

3P04 VPLYV HYDROTERMÁLNYCH PODMIENOK NA VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH SPOJÍV
Eva Kuzielová, Zora Hajdúchová, Matúš Žemlička

3P05 SYNTHESIS AND MOLECULAR MAGNETISM IN PENTACOORDINATE Co (II) COMPLEXES WITH PENDANT ALKYL CHAINS
Jana Juráková, Ján Pavlik, Ján Moncoľ, Petr Neugenbauer, Denis Gentili, Massimiliano Cavallini, Ivan Šalitroš

3P06 FERROCENOVÉ BIS-FOSFINY OBSAHUJÍCÍ FOSFATRIOXAADAMANTANOVOU FUNKČNÍ SKUPINU: EFEKTIVNÍ KATALYZÁTORY PRO C-H ARYLACI BENZOXAZOLŮ
Filip Horký, Ivana Císařová, Petr Štěpnička

3P07 MODIFIKACE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKÝCH VRSTEV CHALKOGENIDOVÝCH SKEL DEPONOVANÝCH METODOU SPIN-COATING POMOCÍ DOPOVÁNÍ VÝCHOZÍHO ROZTOKU
Jiří Jančálek, Stanislav Šlang, Michal Kurka, Karel Pálka, Miroslav Vlček

3P08 BIO-INSPIRED STRUCTURES BASED ON POLYMER GRAFTED GO: A TOOL TO UPGRADE EPOXY/CARBON FIBRE COMPOSITE
Ivan Kelnar, Miroslav Janata

3P09 INVESTIGATION OF SELECTED LANTHANIDE TRIFLUORIDES IN MOLTEN EUTECTIC MIXTURE LiF-MgF2
Blanka Kubíkova, Jarmila Mlynáriková, Zuzana Netriová, Miroslav Boča

3P10 DOPOVÁNÍ CHALKOGENIDOVÝCH VRSTEV SLOŽENÍ As33S67 STŘÍBRNÝMI IONTY
Michal Kurka, Jiří Jančálek, Stanislav Šlang, Karel Pálka, Miroslav Vlček

3P11 SLOW RELAXATION OF MAGNETISATION IN MONONUCLEAR COBALT(II) COMPLEXES
Jana Juráková, Barbora Brachňaková, Ján Moncoľ, Ivan Šalitroš

3P12 ŠTRUKTÚRNE A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI KOMPLEXOV ŽELEZA OBSAHUJÚCE NOVÉ TYPY SCHIFFOVÝCH BÁZ
Terézia Laluhová, Ján Titiš, Cyril Rajnák, Roman Boča

3P13 TERNARY PHASES IN THE SYSTEMS (LiF-CaF2)eut-x{LaF3,NdF3,SmF3,GdF3}
Oksana Matselko, Jarmila Mlynáriková, Iveta Macková, Zuzana Netriová, Miroslav Boča

3P14 HĽADANIE FENOMÉNU SPIN-CROSSOVER V JEDNOJADROVÝCH Fe(III) KOMPLEXOCH TVORENÝCH IMINO ALEBO AMINO LIGANDMI
Romana Mičová, Cyril Rajnák, Ján Moncoľ, Ľubor Dlháň, Christoph Krüger, Franz Renz, Roman Boča, Milan Gembický

3P15 PRÍPRAVA, CHARAKTERIZÁCIA A ŠTÚDIUM BIOLOGICKEJ AKTIVITY MEĎNATÝCH KOMPLEXOV S NSAID A RÔZNYMI N-DONOROVÝMI LIGANDAMI
Milan Piroš, Ján Moncoľ, Jozef Švorec

3P16 SYNTÉZA A KRYŠTÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA NOVÝCH RUTENATÝCH KOORDINAČNÝCH ZLÚČENÍN S NSAID LIGANDAMI
Martin Schoeller, Ján Moncoľ

3P17 UNDERESTIMATED CLASS OF COMPLEX OXIDES: ION MOVEMENT IN PYROXENES
Olha Skurikhina, Bernhard Gadermaier, Marcela Achimovicova, H. Martin R. Wilkening

3P18 BIOLOGICKÉ ÚČINKY KOMPLEXOV STRIEBRA VO VZŤAHU K ICH ŠTRUKTÚRE
Zuzana Vargová,Michaela Rendošová, Gabriela Kuzderová

3P19 FE(II) COMPLEXES WITH N-DONOR HETEROCYCLIC LIGANDS
Alexandra Šagátová,Jakub Orvoš, Ivan Šalitroš

3P20 HIERARCHICKY PORÉZNÍ UHLÍKATÉ MONOLITY
Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Madhav Chavhan

3P21 CHARAKTERIZACE PORÉZNÍCH MATERIÁLŮ FYZISORPCÍ PLYNŮ – DŮLEŽITÉ EXPERIMENTÁLNÍ ASPEKTY
Tomáš Zelenka

3P22 TERMICKÝ ROZKLAD AMONNÝCH SOLÍ POMOCÍ TG-MS
Gabriela Zelenková, Václav Slovák

3P23 ISOKYANOFERROCEN A JEHO KARBENOVÉ KOMPLEXY
Petr Vosáhlo, Michal Franc, Petr Harmach, Ivana Císařová, Petr Štěpnička

3P24 SYNTHESIS AND COORDINATION BEHAVIOUR OF NEW FERROCENE α-AMINOBIS(PHOSPHINE
Michal Navrátil, Ivana Císařová, Petr Štěpnička

3P25 KOMPLEXY KOVOV PRI LIEČBE A DIAGNOSTIKE RAKOVINY
Ján Moncoľ