Plenárna prednáška

DEVELOPMENT OF QUANTITATIVE AND MULTIPLEX DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS
Pavol Čekan

Pozvané prednášky

PP1 ELEKTROCHEMICKÉ BIOSENZORY – MODERNÝ A EFEKTÍVNY SPÔSOB DIAGNOSTIKY OCHORENÍ
Renáta Oriňaková

PP2 PRÍBEH MAKOZINÓNU – O CESTE PERSPEKTÍVNEHO ANTITUBERKULOTIKA Z LABORATÓRIA KU KLINICKÝM SKÚŠKAM
Katarína Mikušová

PP3 SYNTÉZA A VLASTNOSTI ANALÓGOV VONNÝCH MOLEKÚL
Peter Szolcsányi

PP4 NANOSTRUCTURAL PLATFORMS FOR SUSTAINABLE ENERGY AND ADVANCED APPLICATIONS
Peter Kasák

PP5 ORGANICKÁ SYNTÉZA AKO DÔLEŽITÝ NÁSTROJ CHEMICKEJ BIOLÓGIE
Ján Matyašovský