6Po01 TRANSCRIPTOMIC AND PROTEOMIC ANALYSIS OF DROUGHT STRESS RESPONSE IN FIRST WEEKS OF GERMINATION OF OPIUM POPPY PLANTS
Kristýna Kundrátová, Martin Bartas, Petr Pečinka, Ondřej Hejna, Vladislav Čurn, Jiří Červeň

6Po02 ADSORPCE ANTIBIOTIK Z VODNÉHO PROSTŘEDÍ NA AKTIVNÍ UHLÍ NA BÁZI BIOMASY
Jan Bednárek, Ivan Koutník, Lenka Matějová, Gerardo Juan Francisco Cruz

6Po03 INTERAKCE EUROPIA S CEMENTOVÝMI MATERIÁLY V PŘÍTOMNOSTI ORGANICKÝCH LÁTEK
Marta Burešová, Barbora Drtinová, Jana Kittnerová

6Po04 ROLE REFRAKTIVNÍHO UHLÍKU V ADSORPČNÍCH VLASTNOSTECH PŮD
František Bůzek, Bohuslava Čejková, Ivana Jačková, Barbora Doušová

6Po05 NANOPARTICLE POWDERS OBTAINED BY DIFFERENT DRYING TECHNIQUES
Kahynna C. Loureiro, Alessandro Jager, Eliezer Jager, Martin Hruby

6Po06 POLY(2-METHYL-2-OXAZOLINE)-B-POLY[2-(DIISOPROPYLAMINO)ETHYL METHACRYLATE] BASED NANOPLATFORM FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
Peter Černoch, Alessandro Jager, Zulfiya Černochová, Vladimír Sincari, Lindomar J. C. Albuquerque, Rafal Konefal, Ewa Pavlova, Fernando C. Giacomelli, Eliezer Jager

6Po07 ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF FUSARIUM SOLANI: A NOVEL BISPHENOL A DEGRADING FUNGUS
Jiri Cerven, Zuzana Rybkova, Katerina Malachova

6Po08 SCREENING OF COMMERCIAL ALCOHOL DEHYDROGENASES FOR BIOTRANSFORMATION OF ACETOPHENONE TO S-1-PHENYLETHANOL
Hana Dobiašová, Patrícia Zuskáčová, Alžbeta Chochulová

6Po09 PŮDNÍ INDIKÁTORY ZNEČIŠTĚNÍ ANTIMONEM V MÍSTECH DOPRAVNÍCH UZLŮ
Barbora Doušová, Miloslav Lhotka, František Bůzek, Bohuslava Čejková, Iva Jačková, Eva Bedrnová

6Po10 ODSTRAŇOVANIE CHLÓRBENZÉNU POMOCOU AKTÍVNEHO UHLIA A ŽELEZANU
Lucia Fašková, Daniela Pavúková, Ladislav Štibrányi, Ján Híveš

6Po11 APPLICATION OF PHOTOCHEMICALLY ACTIVE COMPOUNDS AS INITIATORS FOR PHOTO-ATRP
Mária Gurská, Anita Andicsová-Eckstein, Jaroslav Mosnáček

6Po12 MULTI-STIMULI-RESPONSIVE FERROCENE-BASED MICELLES FOR SOLID TUMOR THERAPY BY EPR EFFECT
S. Hoang, E. Gravel, M. Hruby, E. Doris

6Po13 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SELF-HEALABLE, REPROCESSABLE AND RECYCLABLE BIO-BASED POLYESTER NETWORKS
Islam Ismael, Martin Danko

6Po14 THE POSSIBILITIES OF HYDRODEBROMATION OF PESTICIDE BROMOXYNIL IN AQUEOUS SOLUTION BY COPPER-BASED MATERIALS
Barbora Kamenická, Tomáš Weidlich

6Po15 ADSORPCIA IÓNOV MEDI POMOCOU DÚŠKY MATERINEJ (THYMUS SERPYLLUM L.)
Mária Kováčová, Halyna Yankovych, Mariano Casas-Luna, Michaela Remešová, Lenka Findoráková, Martin Stahorský, Ladislav Čelko, Matej Baláž

6Po16 STRUVIT - PREVÁDZKOVÝ PROBLÉM ČOV, ALE I DÔLEŽITÝ ZDROJ FOSFORU
Bibiána Kožárová, Zuzana Imreová, Klára Paganová

6Po17 VOĽNOOBJEMOVÉ A ABSOPČNÉ VLASTNOSTI VODY V POLYMÉROCH NA BÁZE EPOXIDOVANÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV SKÚMANÉ POZITRÓNOVOU ANIHILÁCIOU
David Pavel Královič, Ondrej Šauša

6Po18 DYE REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY NANOFILTRATION
Olga Krupková, Jiří Cuhorka, Libor Dušek

6Po19 THE ROLE OF DYE’S STRUCTURE ON THE DEGRADATION RATE DURING INDIRECT ANODIC OXIDATION
Gabriela Kuchtová, Libor Dušek

6Po20 OPTIMALIZÁCIA ŠTRUKTURÁLNEJ ANALÝZY APOLIPOPROTEÍNU CIII POMOCOU HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE
Filip Květoň, Zuzana Pakanová, Marek Nemčovič, Lucia Poliaková, Anna Šalingová, Peter Baráth

6Po21 ROS-AKTIVOVATELNÁ PROLÉČIVA ZALOŽENÁ NA FERROCENYLIMINOBORONÁTECHAZAŘÍZENÍ PRO TESTOVÁNÍ ELEKTROCHEMICKY AKTIVOVATELNÝCH PROLÉČIV
Karel Lacina, Jakub Věžník, Martin Konhefr, Zdenka Fohlerová

6Po22 SORPCE TOXICKÝCH OXYANIONTŮ NA MODIFIKOVANÉ KAOLÍNY
Miloslav Lhotka, Barbora Doušova

6Po23 SPRI: NOVÁ METODA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PERMEABILIT ROSTLINNÝCH MEMBRÁN
Dominika Marková

6Po24 CYTOTOXICITA UPKONVERZNÍCH NANOČÁSTIC
Petr Matouš, Dana Mareková, Lucia Machová, Magdalena Vosmanská, Pavla Jendelová, Daniel Horák, Vít Herynek, Olexandr Shapoval, Mykhailo Nahorniak

6Po25 COMPARATIVE STUDY OF PRIMARY DRIERS IN OXIDATIVE DRYING PAINTS: MANGANESE(III) ACETYLACETONATE AND COBALT(II) 2-ETHYLHEXANOATE
Eliška Matušková, Jan Honzíček, Jaromír Vinklárek

6Po26 MOLECULAR IMAGING BY NEWLY DELOPED TIMEPIX3 DETECTOR
Adam Modrý, Eliška Trojanová, Jan Jakubek, Viktor Sýkora, Jiří Dammer, Luděk Šefc

6Po27 WATER MATRIX LIMITATIONS FOR REMOVAL OF REACTIVE AZO DYE FROM DYEING WASTEWATERS USING THE PHOTOCATALYTIC PROCESS
Jiří Palarčík, Marek Smolný, Jiří Cakl

6Po28 BIOCOMPATIBILITY, BIODISTRIBUTION AND SOLUTION-DEPENDENT CLOUD POINT TEMPERATURE OF FOUR THERMORESPONSIVE POLYACRYLAMIDES
Ondřej Groborz, Kristýna Kolouchová, Jan Pankrác, Peter Keša, Tereza Krunclová, Aneta Pierzynová, Jan Kadlec, Mária Hovořáková, Jaromír Šrámek, Tomáš Kučera, Pavel Švec, Martin Hrubý, Richard Hoogenboom, Petr Štěpánek

6Po29 VODOROZPUSTNÁ POLYMERNÍ KANCEROSTATIKA S ENZYMOVĚ ŠTĚPITELNÝMI VAZBAMI: PROTINÁDOROVÁ ÚČINNOST IN VIVO
Michal Pechar, Robert Pola, Lenka Horáková, Aneta Dydowiczová, Marcela Filipová, Jun Fang, Tomáš Etrych, Richard Laga

6Po30 PREDIKCE BIOLOGICKÉ DOSTUPNOSTI RTUTI VE VODNÍCH EKOSYSTÉMECH POMOCÍ TECHNIKY DIFÚZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU
Pavlína Pelcová, Andrea Ridošková, Radovan Kopp, Jan Grmela, Ondřej Malý, Helena Absolínová, Marie Hrůzová

6Po31 HODNOCENÍ TOXICKÉHO VLIVU BROWNFIELDS V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hana Kolářová, Hana Sezimová, Martin Mucha, Ivan Urban

6Po32 SEPARATION AND DETERMINATION OF 226RA USING MODIFIED SORBENT FORM FLY ASH
Veronika Silliková, Silvia Dulanská, Miroslav Boča, Zuzana Netriová, Blanka Kubíková

6Po33 UHLÍKOVÉ KVANTOVÉ BODKY PRIPRAVENÉ Z KYSELINY CITRÓNOVEJ A ICH POTENCIÁLNE VYUŽITIE V PRAXI
Lucia Lowenbergová, Eva Boldišová, Eva Špitalská

6Po34 SECONDARY METABOLITES, SCREENING OF PHYTOCHEMICALS IN FAGUS, QUERCUS AND BETULA SPECIES AND THEIR ANTIVIRAL PROPERTIES
Igor Šurina, Martina Bednárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo, Aleš Ház

6Po35 INHIBÍCIA AKTIVITY ČISTIARENSKÉHO KALU ANTIBIOTIKAMI
Dóra Varjúová, Petra Szabová, Igor Bodík