4Po01 SYNTÉZA A REAKTIVITA RÔZNE SUBSTITUOVANÝCH [3]DENDRALÉNOV
Rastislav Antal, Zbyněk Brůža, Ondřej Kratochvíl, Milan Pour

4Po02 DEHALOGENACE V PŘÍTOMNOSTI AKRYLAMIDOVÉ SKUPINY: PŘEKVAPIVÁ REAKTIVITA DVOJNÉ VAZBY PŘI KATALYTICKÉ TRITIO-DEJODACI
Břetislav Brož, Reik Löser, Aleš Marek

4Po03 HORMOPRIMING TO MITIGATE ABIOTIC STRESS EFFECTS: A CASE STUDY OF N9 SUBSTITUTED CYTOKININ DERIVATIVES WITH A FLUORINATED CARBOHYDRATE MOIETY
Magdaléna Bryksová, Andrea Hybenová, Alba E. Hernandiz, Ondřej Novák, Aleš Pěnčík, Lukáš Spíchal, Nuria de Diego, Karel Doležal

4Po04 THE SYNTHESIS OF AMIDES AND ESTERS BY Pd0-CATALYZED CARBONYLATIVE C(sp3)-H ACTIVATION WITH [1,4]-Pd SHIFT
Tomáš Čarný, Ronan Rocaboy, Antonin Clemenceau, Olivier Baudoin

4Po05 SYNTHESIS OF RACEMIC PYRROLIDINE ALKALOID CODONOPSINOL B FOR CELL PROLIFERATION ASSAYS
Lukáš Ďurina, Anna Ďurinová, Ján Moncol, Róbert Fischer

4Po06 SYNTÉZA FUNKCIONALIZOVANÝCH SPIRO[AKRIDIN‐9‐YL]‐TIOMOČOVÍN S METYL-BRÓMACETÁTOM A DIETYL-ACETYLÉNDIKARBOXYLÁTOM
Monika Garberová, Mária Vilková, Ivan Potočňák, Ján Imrich

4Po07 THIOPHENE-LINKED PHTHALOCYANINES AND SUBPHTHALOCYANINES DIRECTLY ON THEIR NUCLEUS
Marcela Gašparová, Zita Tokárová, Kamil Tokár

4Po08 DOMINO CARBONYLATION REACTION IN THE SYNTHESIS OF NITROGEN HETEROCYCLES
Michal Gavenda, Tomáš Vyskočil, Martin Markovič, Peter Koóš, Tibor Gracza

4Po09 THE FIRST TOTAL SYNTHESIS AND ABSOLUTE CONIGURATION ASSINGMENT OF HETEROCORNOL D
Ján Gettler, Tomáš Čarný, Martin Markovič, Peter Koóš, Tibor Gracza

4Po10 THERMAL STABILITY OF PYRIDINE HYDRAZONE PHOTOSWITCHES
Lea Hegedüsová, Bernard Mravec, Juraj Filo, Marek Cigáň

4Po11 NOVEL HAMAMELITANNIN ANALOGUES: ANTIOXIDANT AND ANTI-BIOFILM ACTIVITY
Jana Hricovíniová, Šárka Pospíšilová, Josef Jampílek, Zuzana Hricovíniová

4Po12 VIDITEĽNÝM SVETLOM INICIOVANÝ KROS-KAPLING KATRITZKÉHO SOLÍ A NITROSTYRÉNOV
Michaela Marčeková, Branislav Ferko, Katarína Ráchel Detková, Dušan Berkeš, Pavol Jakubec

4Po13 SYNTHESIS, SOLUBILITY INCREASE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF PURINE DERIVATIVES FOR BIOTECHNOLOGICAL APPLICATION
Dardan Klos, Lucie Plíhalová, Marel Zatloukal, Karel Doležal

4Po14 SYNTHESIS OF NON-SYMMETRICAL MONOQUATERNARY AMMONIUM SALTS AS POTENTIAL REACTIVATORS OF INHIBITED CHOLINESTERASES
Zuzana Kohoutova, David Malinak, Tereza Hofmanova, Rudolf Andrys, Jana Svobodova, Kamil Musilek

4Po15 UNIVERSAL STRATEGY FOR THE POLYKETIDE SYNTHESIS. TOTAL SYNTHESIS OF AGROPYRENOL, SORDARIAL, AND HETEROCORNOL A AND B
Martin Markovič, Peter Koóš, Saskia Sokoliová, Nikola Boháčiková, Tomáš Vyskočil, Ján Moncoľ, Tibor Gracza

4Po16 SYNTÉZA A HODNOCENÍ ANALOG N-[3,5-BIS(TRIFLUORMETHYL)FENYL]-5-BROM-2-HYDROXYBENZAMIDU ÚČINNÝCH PROTI METHICILIN-REZISTENTNÍM STAFYLOKOKŮM
Martin Krátký, Karolína Dlasková Jaklová, Klára Konečná, Jana Maixnerová, Jarmila Vinšová

4Po17 ORGANOKATALYTICKÁ DOMINO MANNICHOVA REAKCIA/ FLUORÁCIA V PODMIENKACH MECHANICKEJ AKTIVÁCIE V GUĽOVOM MLYNE
Dominika Krištofíková, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta

4Po18 CRYSTAL STRUCTURE OF METHYL (Z)-2-NITRO-3-(PHENYLAMINO)ACRYLATE (1) AND (E)-3-OXO-2-((PHENYLAMINO)METHYLENE)BUTANENITRILE (2)
Ján Lokaj, Viktor Milata, Ján Moncoľ, Branislav Pavílek

4Po19 ACCELERATING CO GAS-FREE CARBONYLATION OF ARYL BROMIDES IN CONTINUOUS FLOW SYSTEM
Pavol Lopatka, Martin Markovič, Peter Koóš, Tibor Gracza

4Po20 IZOLÁCIA CYKLOFÁNOV Z PEČEŇOVKY MARCHANTIA POLYMORPHA
Miloš Lukáč, Mário Markuliak, Branislav Horváth

4Po21 IMIDAZO[1,2-c]PYRIMIDIN-5(6H)-ONE INHIBITORS OF CDK2: SYNTHESIS, KINASE INHIBITION AND CO-CRYSTAL STRUCTURE
Josef Jansa, Radek Jorda, Jana Škerlová, Petr Pachl, Miroslav Peřina, Eva Řezníčková, Tomáš Heger, Tomáš Gucký, Pavlína Řezáčová, Antonín Lyčka, Vladimír Kryštof

4Po22 SYNTHESIS OF NOVEL ANTIBIOTIC ANALOGUES DERIVED FROM BERKELEYLACTONE A
Tomáš Malatinský, Dominika Valachová, David Scherhaufer, Oľga Caletková, Dušan Berkeš, Petra Olejníková, Pavol Jakubec

4Po23 SYNTHESIS OF SELECTED AMINOPHENOLIC CONJUGATES FOR THE PURPOSES OF RESEARCHING THEIR TOXICITY
David Malinak, Tomas Rousar, Petr Cesla, Jana Váňová, Nicola Cmuntova, Rudolf Andrys, Kamil Musilek

4Po24 THE SYNTHESIS OF PYRROLOPHENANTHRIDIN-7-ONE ALKALOIDS BY TANDEM Pd0-CATALYZED AMINOCARBONYLATION AND C(sp2)-H ACTIVATION
Tomáš Čarný, Martin Markovič, Peter Koóš, Tibor Gracza

4Po25 PRÍPRAVA IZOPEROTETÍNU A
Mário Markuliak, Miloš Lukáč, Branislav Horváth

4Po26 SYNTHESIS OF NEW TETRAFLUOROTEREPHTALONITRILE DERIVATIVES AS POTENTIAL BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS AND NOVEL OPTO-ELECTRONIC MATERIALS
Daniel Végh, Branislav Pavílek, Dušan Bortňák, Viktor Milata

4Po27 ENANTIOSELEKTÍVNA SYNTÉZA 3,4-DIHYDROPYRÁNOV CYKLOADIČNOU REAKCIOU
Viktória Modrocká,Mária Mečiarová, Radovan Šebesta

4Po28 PHOTOCHEMISTRY OF PYRIDINE/QUINOLINE HYDRAZONE PHOTOSWITCHES
Bernard Mravec, Juraj Filo, Marek Cigáň

4Po29 ASYMETRICKÁ TANDEMOVÁ KONJUGOVANÁ ADÍCIA GRIGNADOVÝCH ČINIDIEL NA HETEROCYKLICKÉ MICHAELOVE AKCEPTORY A REAKCIA S ELEKTROFILMI
Brigita Mudráková, Radovan Šebesta

4Po30 SYNTHESIS OF 5-PHENYLAZOPYRIMIDINES AND THEIR PHOTOCHEMICAL PROPERTIES
Lucie Mužíková Čechová, Juraj Filo, Martin Dračínský, Zlatko Janeba, Marek Cigáň, Eliška Procházková

4Po31 PRIAMA JODÁCIA BENZOTIAZOLOV – RÝCHLY PRÍSTUP KU KVADRUPOLÁRNYM FLUOROFOROM S VYSOKOU DVOJFOTÓNOVOU ABSORPCIOU
Jela Nociarová, Patrik Osuský, Erik Rakovský, Dimitris Georgiou, Ioannis Polyzos, Mihalis Fakis, Peter Hrobárik

4Po32 STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA NOVÝCH IZOMÉRNYCH AZA-ANALÓGOV PRÍRODNÉHO JASPÍNU B
Michaela Novotná, Miroslava Martinková, Jana Špaková Raschmanová

4Po33 OXIDATIVE C-H HOMOCOUPLING OF PUSH-PULL BENZOTHIAZOLES: AN ATOM-ECONOMICAL ROUTE TO HIGHLY EMISSIVE QUADRUPOLAR ARYLAMINE-FUNCTIONALIZED 2,2'-BIBENZOTHIAZOLES WITH ENHANCED TWO-PHOTON ABSORPTION
Patrik Osuský, Jela Nociarová, Maroš Smolíček, Róbert Gyepes, Dimitris Georgiou, Ioannis Polyzos, Mihalis Fakis, Peter Hrobárik

4Po34 SURFACE MODIFICATION VIA SURFACE INITIATED PHOTO ATRP
Darshak Pathiwada, Jaroslav Mosnáček

4Po35 TRI-SUBSTITUOVANÉ PUSH-PULL NITROALKÉNY V SYNTÉZE HETEROCYKLOV
Branislav Pavilek, Dušan Bortňák, Daniel Végh, Viktor Milata

4Po36 STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA SPIROCYKLICKÝCH OXINDOLOV KATALYZOVANÁ CHIRÁLNYMI BIFUNKČNÝMI SKVARAMIDMI
Tibor Peňaška, Vitalii Palchykov, Radovan Šebesta

4Po37 2,5-DISUBSTITUOVANÉ 1,3,4-OXADIAZOLY JAKO VYSOCE ÚČINNÁ POTENCIÁLNÍ ANTITUBERKULOTIKA
Václav Pflégr, Martin Krátký, Jarmila Vinšová

4Po38 EFEKTÍVNA PRÍPRAVA (2S,4S)-4HYDROXYGLUTAMÍNU. FORMÁLNA SYNTÉZA HEMEROCALLISAMÍNU I
Lucia Pinčeková, Eva Jančiová, Dušan Berkeš, Oľga Caletková

4Po39 ANTISENESCENT N9-SUBSTITUTED PURINE BASED CYTOKININS AND THEIR APPLICATIONS IN BIOTECHNOLOGIES
Lucie Plíhalová, Karel Doležal, Marek Zatloukal

4Po40 STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA CYTOTOXICKÝCH PYROLIDÍNOVÝCH ALKALOIDOV: NOVÉ ANALÓGY PRÍRODNÝCH BROUSSONETÍNOV
Tatiana Pončáková, Dominika Fabiánová, Miroslava Martinková, Martin Fabián, Milica Fabišíková, Martina Bago Pilátová, Alexandra Macejová

4Po41 SYNTHESIS OF BODIPY LABELED BISQUATERNARY AMMONIUM SALTS USED AS REACTIVATORS OF INIBITED ACETYLCHOLINESTERASE
Eliska Prchalova, David Malinak, Jana Svobodova, Lukas Fresser, Rudolf Andrys, Zbynek Heger, Kamil Musilek

4Po42 SYNTHESIS OF STATTIC-CARBOXAMIDES AS POTENTIAL STAT3 INHIBITORS
Miroslav Psotka, David Malinak, Rudolf Andrys, Jana Svobodova, Kamil Musilek, Milan Reinis

4Po43 SYNTÉZA BENZOTIAZOLOVÝCH ANALÓGOV BODIPY FARBÍV S KVADRUPOLÁRNOU D-Π-A-Π-D ŠTRUKTÚROU PRE BIOIMAGING
Maroš Smolíček, Jela Nociarová, Peter Hrobárik

4Po44 VYUŽITIE CHINÍNU A MECHANICKEJ AKTIVÁCIE V ASYMETRICKEJ DIENOLÁTOVEJ OXA-DIELSOVEJ-ALDEROVEJ REAKCII S OBRÁTENÝMI ELEKTRÓNOVÝMI POŽIADAVKAMI
Klára Stankovianska, Tibor Peňaška, Radovan Šebesta

4Po45 ŠTÚDIUM ORGANOKATALYTICKEJ TROJKOMPONENTNEJ KNOEVENAGELOVEJ/DIELSOVEJ-ALDEROVEJ REAKCIE
Henrich Szabados, Eva Veverková, Radovan Šebesta

4Po46 N-PHENYLPUTRESCINE AND ITS DERIVATIVES: PREPARATION AND BIOCATALYTIC APPLICATION AS NATURAL PRODUCT INSPIRED AMINE DONORS
Mária Štiblariková, Catherine A. McKenna, Irene De Silvestro, Dominic J. Campopiano, Andrew L. Lawrence

4Po47 PREPARATION OF E ISOMERS OF HYDRAZONES AND ANIL-LIKE COMPOUNDS BY THERMALLY STIMULATED ISOMERIZATION OF Z ISOMERS OF ANIONS
Pavol Tisovský, Jana Donovalová, Anton Gáplovský

4Po48 NEW CARBOHYDRATE-DERIVED ORGANOCATALYST FOR ASYMMETRIC MICHAEL REACTION
Monika Tvrdoňová, Róbert Rončák, Jozef Gonda

4Po49 SYNTÉZA ANTIBIOTÍK S DUÁLNYM ÚČINKOM
Dominika Valachová, Pavol Jakubec, Tomáš Malatinský

4Po50 SULFONAMID-SALICYLALDEHYDOVÉ IMINY ÚČINNÉ PROTI STAFYLOKOKŮM REZISTENTNÍM NA METHICILIN A TRIMETHOPRIM
Martin Krátký, Klára Konečná, Ondřej Janďourek, Jana Maixnerová, Jarmila Vinšová

4Po51 SYNTÉZA SÍRNEHO BIOIZOSTÉRU OSELTAMIVIRU
Barbora Zahradníková, Viktória Modrocká, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta

4Po52 SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF NOVEL N6-SUBSTITUTED PURINE 2´-DEOXY-9(β)-D-RIBOSIDES
M. Zatloukal, V. Matušková, J. Voller, J. Grúz, K. Doležal, M. Strnad

4Po53 SYNTHETIC ROUTE TO NOVEL POLYHYDROXYLATED PYRROLIDINEAND INDOLIZIDINE ALKALOIDS
Ján Elečko, Jozef Gonda