3Po01 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COBALT(II) DICARBOXYLATES PREPARED FROM DISODIUM MALONATE WITH N-DONOR LIGANDS
Marek Brezovan, Ján Moncoľ, Ján Pavlik, Ľubor Dlháň, Peter Segľa

3Po02 ŠTÚDIUM KINETIKY LÚHOVANIA MECHANICKY AKTIVOVANÉHO NAUMANITU Ag2Se
Katarína Gáborová, Marcela Achimovičová, Pavel Škácha, María Florencia Márquez-Zavalía, Oľga Šestinová

3Po03 POTENCIONÁLNE BIOLOGICKY ZAUJÍMAVÉ IÓNOVÉ KOMPLEXY ZINKU S NITRODERIVÁTMI 8-HYDROXYCHINOLÍNU
Michaela Harmošová, Natália Kuncová, Erika Samoľová, Miroslava Litecká, Ivan Potočňák

3Po04 OBNOVENÍ ANTIBAKTERIÁLNÍCH ÚČINKŮ NEAKTIVNÍCH ANTIBIOTIK VŮČI REZISTENTNÍM BAKTERIÍM PO KOMBINACI S KYANOGRAFEN/STŘÍBRNÝM NANOHYBRIDEM
Lucie Hochvaldova, Renáta Večeřová, Milan Kolář, Libor Kvítek, Aleš Panáček

3Po05 ROZKLAD CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ TECHNOLOGIÍ MSO
Vojtěch Galek, Anna Černá, Petr Pražák, Jan Hadrava, Jan Horníček, Libor Mastný

3Po06 TOXICITA PEDOT: PSS MATERIÁLŮ
Šárka Hradilová, Kateřina Poláková, Sepil Tekoglu

3Po07 EXPERIMENTÁLNÍ MOŽNOSTI STUDIA SOL-GEL POLYKONDENZACE RESORCINOLU S FORMALDEHYDEM
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha

3Po08 POST-SYNTETICKÁ MODIFIKÁCIA MICROPÓROVITÉJ METAL-PORFYRINÁTOVEJ SIETE PRE ADSORPCIU PLYNOV
Nikolas Király, Miroslav Almáši, Vera Meynen, Vladimír Zeleňák

3Po09 VLIV POVRCHOVÉ CHEMIE NA MNOŽSTVÍ NEMRZNOUCÍ VODY V PORÉZNÍM UHLÍKU
Lucie Kořená, Irene Lamata

3Po10 HETEROLEPTIC NI(II) COMPLEX WITH ENHANCED ZERO-FIELD SPLITTING PARAMETER
Lenka Krešáková, Mariia Holub, Alvaro Werner, Erik Čižmár, Larry R. Falvello, Juraj Černák

3Po11 CO2 HYDROGENACE NA KATALYZÁTORECH NA BÁZI OXIDŮ ŽELEZA
Martina Kubíková, Libor Kvítek, Robert Prucek, Aleš Panáček

3Po12 FLUORESCENT NANODIAMONDS MODIFIED WITH BIOCOMPATIBLE POLYMERS
Klaudia Kvaková, Martin Ondra, Jiří Schimer, Miroslav Topper, Miloš Petřík, Zbyněk Nový, Helena, Raabová, Marián Hajdúch, Petr Cígler

3Po13 POLYMERNÍ VRSTVY S NANOČÁSTICEMI STŘÍBRA
Libor Kvítek, Barbora Štefková, Aleš Panáček, Robert Prucek

3Po14 SYNTHESIS AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF POTENTIAL ANTINEOPLASTIC RUTHENIUM COMPLEXES CONTAINING CURCUMINOIDS
Janka Leskovská, Jindra Valentová, Eva Fischer-Fodor, Natalia Miklášová

3Po15 TESTOVÁNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITY POVRCHŮ DLAŽDIC TVRZENÉHO KAMENE
Libor Mastný, Renáta Slavětínská, Jana Říhová Ambrožová

3Po16 CYANOGRAPHENE@Ag NANOCOMPOSITE: SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY
Aleš Panáček, Lucie Hochvaldová, David Panáček, Aris Bakandritsos, Renata Večeřová, Lucie Válková, Tomáš Malina, Jan Belza, Libor Kvítek

3Po17 PRÍPRAVA MEĎNATÝCH KOMPLEXOV S BIOAKTÍVNYMI LIGANDAMI A ICH POTENCIÁLNE BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Karin Preinerová, Noémi Molnárová

3Po18 ŠTÚDIUM METALO-ORGANICKÝCH SIETÍ OBSAHUJÚCICH FLUOROVANÉ LIGANDY
Dávid Princík, Vladimír Zeleňák

3Po19 SYNTÉZA NANOMPOZITŮ NANOČÁSTIC STŘÍBRA NANESENÝCH NA OXIDU HLINITÉM
Robert Prucek, Aleš Panáček, Libor Kvítek

3Po20 MULTIVRSTVÉ ANTIBALISTICKÉ CERMETY NA BÁZI TITANU
Vlastimil Brožek, Zdeněk Kutílek, Libor Mastný, Ondřej Ruml, Ivo Marek, Filip Průša, Pavel Rohan

3Po21 POLYMERNÍ NANOSTRUKTURY, JEJICH MODIFIKACE A INTERAKCE S BUŇKAMI
P. Slepička, J. Siegel, N. Slepičková Kasálková, O. Lyutakov, Z. Kolská, V. Švorčík

3Po22 PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI SPECIFICKÝCH UHLÍKOVÝCH NANOSTRUKTUR
Nikola Slepičková Kasálková, Petr Slepička, Alžběta Turnovská, Václav Švorčík

3Po23 CRYSTALLOCHEMISTRY OF NI(II) COMPLEXES BASED ON CHELATING NEOCUPROINE LIGAND
Richard Smolko, Juraj Černák, Michal Dušek, Juraj Kuchár

3Po24 IMPACT OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA TREATMENT ON SURFACE METALLIZATION OF CFRP COMPOSITES
L.D. Rafailović, M. Stupavska, V. Prysiazhnyi, G. Polt, O. Rohr, S. Nixon, J. Rahel

3Po25 REAKCE FLUORIDU VÁPENATÉHO V ELEKTRICKÉM VÝBOJI
Libor Mastný, Miroslav Šimek, Martina Kohoutková, Ivo Marek, Vlastimil Brožek

3Po26 ADVANCES IN THE COORDINATION CHEMISTRY OF Ni(II) COMPLEXES WITH AMINOALKYLPYRIDINES AS CHELATING N-DONOR LIGANDS
Slavomíra Šterbinská, Juraj Černák, Juraj Kuchár

3Po27 MECHANISTIC STUDY OF SYNERGISTIC ANTIBACTERIAL EFFECT OF SILVER NANOPARTICLES COMBINED WITH VANCOMYCIN AGAINST E. FAECIUM USING FLUORESCENCE MICROSCOPY
Lucie Válková, Lucie Hochvaldová, Martin Mistrík, Renata Večeřová, Milan Kolář, Libor Kvítek, Aleš Panáček

3Po28 ODSTRAŇOVANIE 60CO A 99TC Z VODNÝCH ROZTOKOV SORBETMI NA BÁZE UHLÍKA
Eva Viglašová, Michal Galamboš, Silvia Vyhnáleková, Martin Daňo, Darina Tóthová

3Po29 CHEMICKÉ MODIFIKACE POVRCHŮ POLYMERŮ, ROUBOVÁNÍ ČÁSTIC SÍRY A OXIDŮ ŽELEZA NA POVRCHY POLYMERŮ, CHARAKTERIZACE PŘIPRAVENÝCH MATERIÁLŮ
Zdeňka Kolská,Simona Lupínková, Monika Benkocká, Václav Švorčík, Petr Sajdl, Martin Orendáč

3Po30 BIOKOMPATIBILITA MODIFIKOVANÉ BAKTERIÁLNÍ CELULÓZY
A. Kutová, L. Staňková, O. Kvítek, Z. Kolská, L. Bačáková, V. Švorčík

3Po31 SYNTHESIS, CHARACTERIZATION OF CHITOSAN LAYERED DOUBLE HYDROXIDE ION-IMPRINTED POLYMER FOR COPPER ION REMOVAL
Vipul Vilas Kusumkar, Eva Viglašová, Michal Galamboš