2Po01 ŠTÚDIUM POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ SAPONÍNOV IZOLOVANÝCH Z HEDERA HELIX
Martin Bajcura, Miloš Lukáč

2Po02 A FAST PROCEDURE FOR PRELIMINARY EVALUATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT AGEING TYPES ON THE THERMOOXIDATIVE STABILITY OF MATERIALS
Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová, Tibor Dubaj, Peter Šimon

2Po03 VOLTAMETRICKÉ CHOVÁNÍ DOPAMINU A SEROTONINU NA BOREM DOPOVANÉ DIAMANTOVÉ ELEKTRODĚ
Jan Fischer, Michaela Pejzlová, Simona Baluchová, Karolina Schwarzová

2Po04 IDENTIFIKÁCIA AKRYLAMIDU V ZRNKÁCH KÁVY POMOCOU HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE SEKUNDÁRNYCH IÓNOV
Lujza Grambličková

2Po05 SPECTROSCOPIC AND THEORETICAL STUDIES OF ANTI-SYN ISOMERIZATION ACROSS THE –N–N= BOND
Michal Hricovíni, James Asher, Miloš Hricovíni

2Po06 THE ROLE OF SUBSTITUTION PATTERN ON MOLECULAR STRUCTURE AND NMR PARAMETERS IN GLYCOSAMINOGLYCANS
Michal Hricovíni, Miloš Hricovíni

2Po07 PLNE OPTICKÝ THZ SENZOR PRE DETEKCIU PRIEMYSELNÝCH TOXICKÝCH LÁTOK
Dusan Lorenc, Eva Noskovicova, Justina Novakova, Monika Jerigova, Dusan Velic

2Po08 FOLLOWING SELF ASSEMBLY OF POLYMERS BY ELECTRON SPIN RESONANCE SPECTROSCOPY
Miroslava Lukešová, Alessandro Jäger, Eliézer Jäger, Svetlana Lukáš Petrova, Martina Vragović, Damir Klepac, Martin Hrubý

2Po09 GRAPHENE QUANTUM DOTS DOPED WITH TRANSITION METALS AND THEIR POTENTIAL USE IN HYDROGEN ENERGY
Michal Malček, Lukáš Bučinský, Maria Natália Dias Soeiro Cordeiro

2Po10 POST-IONIZÁCIA METEORITOV V TOF SIMS HMOTNOSTNOM SPEKTROMETRI
Eva Noskovičová, Justína Nováková, Vojto Szöcs, Eduard Jáné, Dušan Lorenc, Monika Jerigová, Dušan Velič

2Po11 STUDIUM KATALYTICKÉ AKTIVITY NANOČÁSTIC PLATINY
Miroslav Orság, Libor Kvítek, Robert Prucek, Aleš Panáček

2Po12 MALDI-TOF/TOF ANALÝZA SACHARIDOVÝCH ZLOŽIEK LIPOPOLYSACHARIDU Z BAKTÉRIE VIBRIO CHOLERAE O139
Filip Pančík, Zuzana Pakanová, Jana Mečárová, Alžbeta Čížová, Slavomír Bystrický, Stanislav Kozmon, Peter Baráth

2Po13 REDOX BEHAVIOR OF COPPER(II) COMPLEXES WITH THIOSEMICARBAZONES AS POTENTIAL ANTICANCER DRUGS STUDIED BY CYCLIC VOLTAMMETRY AND IN SITU SPECTROELECTROCHEMISTRY
Peter Rapta

2Po14 ŠTÚDIUM MECHANIZMU OXIDÁCIE INZULÍNU NA ELEKTRÓDACH MODIFIKOVANÝCH NANOČASTICAMI OXIDU NIKELNATÉHO
Katarína Sisáková, Ivana Šišoláková, Jana Shepa, Renáta Oriňaková

2Po15 TOXICITY AND BIODISTRIBUTION OF NANOPARTICLES
Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková

2Po16 ROLE DENATURACE/RENATURACE VE STRUKTUŘE INZULINU
Iveta Třísková, Nikola Nosková, Libuše Trnková

2Po17 THE CHARACTERISATION OF EPOXIDES WITH FLAME RETARDANTS BY TESTING OF FLAMMABILITY
Anna Vykydalová, Jozef Rychlý, Edita Matysová, Zdenko Špitálsky

2Po18 RUTHENIUM-NITROSYL COMPLEXES WITH DIMETHYL-1H-PYRAZOLE LIGANDS: INSIGHTS INTO THE REDOX CHEMISTRY AND VIS LIGHT-INDUCED NO RELEASE
Michal Zalibera, Samuel Ľahký, Iryna Stepanenko, Vladimir B. Arion