07:00 - 08:30
Raňajky

Pozvaná prednáška (Bellevue I)

08:30 - 09:20
PP2 PRÍBEH MAKOZINÓNU – O CESTE PERSPEKTÍVNEHO ANTITUBERKULOTIKA Z LABORATÓRIA KU KLINICKÝM SKÚŠKAM
Katarína Mikušová

09:20 - 09:30
Presun z Bellevue I do miestností jednotlivých sekcií

Sekcia 1 Analytická chémia (Bellevue I)

09:30 - 09:50
1P07 APPLICATION OF GREEN METHOD FOR EXTRACTION OF NATURAL BIOACTIVE COMPOUNDS
Katarína Hroboňová, Michal Jablonský, Soňa Malečková

09:50 - 10:10
1P08 PROBLEMATIKA SEPARACE THIOFOSFÁTOVÝCH ANALOGŮ TERAPEUTICKÝCH OLIGONUKLEOTIDŮ A JEJICH DIASTEREOMERŮ V KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFII (1. ČÁST – ÚVOD)V zborníku na strane 76
Květa Kalíková, Zuzana Kadlecová, Martin Gilar

10:10 - 10:30
1P09 PROBLEMATIKA SEPARACE THIOFOSFÁTOVÝCH ANALOGŮ TERAPEUTICKÝCH OLIGONUKLEOTIDŮ A JEJICH DIASTEREOMERŮ V KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFII (2. ČÁST – VÝSLEDKY)
Zuzana Kadlecová, Martin Gilar, Květa Kalíková

10:30 - 10:50
1P10 SPOJENÍ KAPALINOVÉ MIKROEXTRAKCE DO DUTÉHO VLÁKNA S VOLTAMETRICKOU ANALÝZOU
Vojtěch Hrdlička, Tomáš Navrátil

11:10 - 11:30
1P11 VLIV KATALYTICKÉHO VYLUČOVÁNÍ VODÍKU A SEKVENCE DNA NA REDUKCI GUANINOVÝCH A CYTOSINOVÝCH ZBYTKŮ NA RTUŤOVÝCH ELEKTRODÁCH
Miroslav Fojta

11:30 - 11:50
1P12 ELEKTROCHEMICKÁ A SPEKTROSKOPICKÁ DETEKCIA INTERAKCIE RÔZNYCH ŠTRUKTÚR DNA S G-KVADRUPLEXOVÝM LIGANDOM
Daniel Dobrovodský, Aleš Daňhel, Miroslav Fojta

11:50 - 12:10
1P13 PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE INKLUZNÍCH KOMPLEXŮ ß-CYKLODEXTRINU S KYSELINOU OLEJOVOU A NITRO-OLEJOVOU
David Novák, Martin Kabeláč, Barbora Komárková, Martina Zatloukalová, Jan Vacek

12:10 - 12:30
KomP VIONIC POWERED BY INTELLO: ONE INSTRUMENT, PURE DISCOVERY FOR ALL YOUR ELECTROCHEMICAL RESEARCH
Peter Barath

15:30 - 15:50
1P14 CE-ICP-MS: ANALÝZA ULTRASTOPOVÝCH KONCENTRACÍ ENANTIOMERŮ OXALIPLATINY A JEJICH NEČISTOT
Tomáš Pluháček, Daniel Baron, Petra Švecová, Andrea Šebestová, Radka Pechancová, Jan Petr

15:50 - 16:10
1P15 AUTOMATIZOVANÉ ANALYTICKÉ SYSTÉMY A ICH VYUŽITIE PRI ANALÝZE ORGANICKÝCH LÁTOK
Marek Haššo, Ľubomír Švorc

16:10 - 16:30
1P16 ELEKTROCHEMICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIE NA VRSTVÁCH POLYSTYRENOVÝCH NANOČÁSTIC
Jakub Sopoušek , Karel Lacina

16:50 - 17:10
1P17 ELEKTROANALÝZA OLIGO-G RNA V ZMESI S 3',5'-CYKLICKÝM GUANOZÍN MONOFOSFÁTOM ZA VYUŽITIA SELEKTÍVNEJ DESORPCIE MONOMÉROV Z POVRCHU ELEKTRÓDY
Ondrej Hesko, Miroslav Fojta, Jan Špaček

17:10 - 17:30
1P18 ELEKTROCHEMICKÁ CHARAKTERIZACE NITROVANÝCH MASTNÝCH KYSELIN A JEJICH INTERAKCE S VYBRANÝMI NUKLEOFILY
Martina Zatloukalová, David Novák, Jan Vacek

17:30 - 17:50
1P19 VOLTAMERICKÉ STANOVENÍ LÉČIVA ATOMOXETINU S VYUŽITÍM LABORATORNĚ PŘIPRAVENÉHO TIŠTĚNÉHO SENZORU S CHEMICKY DEPONOVANOU BOREM DOPOVANOU DIAMANTOVOU ELEKTRODOU
Renáta Šelešovská, Tomáš Navrátil, Oleksandr Matvieiev, Marian Vojs, Pavol Michniak, Marián Marton, Jaromíra Chýlková, Lenka Janíková

Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia (Salónik Kristal)

09:30 - 09:50
3P08 BIO-INSPIRED STRUCTURES BASED ON POLYMER GRAFTED GO: A TOOL TO UPGRADE EPOXY/CARBON FIBRE COMPOSITE
Ivan Kelnar, Miroslav Janata

09:50 - 10:10
3P09 INVESTIGATION OF SELECTED LANTHANIDE TRIFLUORIDES IN MOLTEN EUTECTIC MIXTURE LiF-MgF2
Blanka Kubíkova, Jarmila Mlynáriková, Zuzana Netriová, Miroslav Boča

10:10 - 10:30
3P10 DOPOVÁNÍ CHALKOGENIDOVÝCH VRSTEV SLOŽENÍ As33S67 STŘÍBRNÝMI IONTY
Michal Kurka, Jiří Jančálek, Stanislav Šlang, Karel Pálka, Miroslav Vlček

10:30 - 10:50
3P11 SLOW RELAXATION OF MAGNETISATION IN MONONUCLEAR COBALT(II) COMPLEXES
Jana Juráková, Barbora Brachňaková, Ján Moncoľ, Ivan Šalitroš

11:10 - 11:30
3P12 ŠTRUKTÚRNE A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI KOMPLEXOV ŽELEZA OBSAHUJÚCE NOVÉ TYPY SCHIFFOVÝCH BÁZ
Terézia Laluhová, Ján Titiš, Cyril Rajnák, Roman Boča

11:30 - 11:50
3P13 TERNARY PHASES IN THE SYSTEMS (LiF-CaF2)eut-x{LaF3,NdF3,SmF3,GdF3}
Oksana Matselko, Jarmila Mlynáriková, Iveta Macková, Zuzana Netriová, Miroslav Boča

11:50 - 12:10
3P14 HĽADANIE FENOMÉNU SPIN-CROSSOVER V JEDNOJADROVÝCH Fe(III) KOMPLEXOCH TVORENÝCH IMINO ALEBO AMINO LIGANDMI
Romana Mičová, Cyril Rajnák, Ján Moncoľ, Ľubor Dlháň, Christoph Krüger, Franz Renz, Roman Boča, Milan Gembický

12:10 - 12:30
3P15 PRÍPRAVA, CHARAKTERIZÁCIA A ŠTÚDIUM BIOLOGICKEJ AKTIVITY MEĎNATÝCH KOMPLEXOV S NSAID A RÔZNYMI N-DONOROVÝMI LIGANDAMI
Milan Piroš, Ján Moncoľ, Jozef Švorec

15:30 - 15:50
3P16 SYNTÉZA A KRYŠTÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA NOVÝCH RUTENATÝCH KOORDINAČNÝCH ZLÚČENÍN S NSAID LIGANDAMI
Martin Schoeller, Ján Moncoľ

15:50 - 16:10
3P17 UNDERESTIMATED CLASS OF COMPLEX OXIDES: ION MOVEMENT IN PYROXENES
Olha Skurikhina, Bernhard Gadermaier, Marcela Achimovicova, H. Martin R. Wilkening

16:10 - 16:30
3P18 BIOLOGICKÉ ÚČINKY KOMPLEXOV STRIEBRA VO VZŤAHU K ICH ŠTRUKTÚRE
Zuzana Vargová,Michaela Rendošová, Gabriela Kuzderová

16:50 - 17:10
3P19 FE(II) COMPLEXES WITH N-DONOR HETEROCYCLIC LIGANDS
Alexandra Šagátová,Jakub Orvoš, Ivan Šalitroš

17:10 - 17:30
3P20 HIERARCHICKY PORÉZNÍ UHLÍKATÉ MONOLITY
Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Gabriela Zelenková, Eva Kinnertová, Lucie Kořená, Madhav Chavhan

Sekcia 4 Organická chémia (Salónik Silver)

09:30 - 09:50
4P01 STEREOSELEKTÍVNA MANNICHOVA REAKCIA V SYNTÉZE β-AMINOKETÓNOV
Michaela Čierna, Oľga Caletková, Dušan Berkeš, Pavol Jakubec1

09:50 - 10:10
4P02 ASYMETRICKÁ MICHAELOVA ADÍCIA NA HETEROCYKLICKÉ NITROALKÉNY VYUŽÍVAJÚCA HYBRIDNÝ PEPTIDOMOČOVINOVÝ KATALYZÁTOR
Patrícia Čmelová, Radovan Šebesta

10:10 - 10:30
4P03 ACHIEVING STEREOCONTROL OF SUZUKI DIARYLATION AT POSITIONS 2,2’ OF 1,1’-BINAPHTHYLS
Martin Putala, Filip Bulko

10:30 - 10:50
4P04 HYDRODEBROMACE POLYBROMOVANÝCH AROMATICKÝCH KONTAMINANTŮ KATALYZOVANÁ MĚDÍ ZA LABORATORNÍ TEPLOTY A ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU
Tomáš Weidlich, Barbora Kamenická, Petr Švec

11:10 - 11:40
4P05 DRUG-LIKE LIGANDS FOR DC-SIGN RECEPTOR
Petra Ménová

11:40 - 12:00
4P06 SYNTÉZA 9-JODMETHYLADENINU A 8-[2H]-9-JODMETHYLADENINU PRO STUDII VZNIKU NEKANONICKÝCH NUKLEOVÝCH BAZÍ A NUKLEOSIDŮ PŘI IONIZACI DNA
Gabriela Nováková, Aleš Marek, František Tureček

12:00 - 12:20
4P07 3,6,9-TRISUBSTITUOVANÉ AKRIDÍNOVÉ DERIVÁTY A ICH DNA VÄZBOVÁ A BIOLOGICKÁ AKTIVITA
Mária Kožurková, Ladislav Janovec, Patrik Nunhart, Eva Konkoľová, Rastislav Jendželovský, Jana Vargová, Juraj Ševc, Mária Matejová, Beáta Miltáková, Peter Fedoročko

12:20 - 12:40
4P08 GRADIENT COPOLYMERS FROM ALIPHATIC AND AROMATIC 2-OXAZOLINES WITH DIFFERENT ARCHITECTURE AS ADVANCED DRUG DELIVERY SYSTEMS
Juraj Kronek, Rushita Shah, Zuzana Kroneková, Veronika Huntošová, Shubhashis Datta, Daniel Jancura, Pavol Miškovský

12:40 - 13:00
4P09 RATIONAL DESIGN OF TETRAZINES FOR BIOORTHOGONAL CHEMISTRY
Michal Májek, Matej Trtúšek

Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry (Bellevue II)

00:00 - 00:00
6P26 SKÚMANIE POVÝBUCHOVÝCH SPLODÍN PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV V PÔDE
Zuzana Melichová, Ivana Majerčáková, Jozef Kobza

09:30 - 09:50
6P07 HYBRIDNÍ NANOČÁSTICE S ANORGANICKÝM JÁDREM A POLYMERNÍM OBALEM PRO BIOMEDICÍNU: PŘÍKLADY Z ÚMCH
Martin Hrubý

09:50 - 10:10
6P08 ADSORPČNÍ STUDIE POLYFLUOROVANÉHO PROTIZÁNĚTLIVÉHO LÉČIVA FLUFENAMOVÉ KYSELINY NA UHLÍKATÝCH SORBENTECH
Barbora Kamenická, Tomáš Weidlich, Pavel Matějíček

10:10 - 10:30
6P09 VPLYV PODMIENOK SPRACOVANIA NA ZNIŽOVANIE OBSAHU CHOLESTEROLU V MLIEKU A SMOTANE POMOCOU ΒETA-CYKLODEXTRÍNU
Lukáš Kolarič, Peter Šimko

10:30 - 10:50
6P10 NOSIČE LÉČIV NA BÁZI AMFIFILNÍCH KOPOLYMERŮ
Vít Herynek, Lenka Loukotová, Tomáš Heizer, Tereza Bělinová, Martin Hrubý

11:10 - 11:30
6P11 FLUORINATED DISELENIDE BASED SELF ASSEMBLY NANOPARTICLES FOR CANCER TREATMENT
M. Vetrík, L. Kobera, R. Konefal, J. Kucka, V. Lobaz, E. Pavlova, J. Brus, G. Pratx, M. Hruby

11:30 - 11:50
6P12 LIPIDOVÉ A POLYMERNÍ NANOČÁSTICE PRO DOPRAVU DERIVÁTŮ NAFTOCHINONŮ JAKO POTENCIÁLNÍ LÉČIVA LUPÉNKY A NÁDORŮ
Tereza Ulrichová

11:50 - 12:10
6P13 PHOSPHOROTHIOATE GROUPS-CONTAINING POLYMER AS A PIONEERING METAL-FREE CONTRAST AGENT FOR 31P-MRI
Lucie Woldřichová, Natalia Ziółkowska, Richard Laga, Ladislav Androvič, Iveta Klimánková, David Červený, Martin Vít, Petr Pompach, Rafał Konefał, Olga Janoušková, Martin Hrubý, Daniel Jirák

12:10 - 12:30
6P14 HYBRID POLYMER-COLLOID SYSTEMS AS MRI-DETECTABLE NANOCARRIERS FOR VACCINE DELIVERY
Richard Laga, Lucie Woldřichová, Ladislav Androvič, Michal Babič, Monika Paúrová, Marcela Filipová, David Červený, Daniel Jirák

15:30 - 15:50
6P15 PĚT LET SPOLUPRÁCE ÚMCH S 1. LF UK (CAPI), POŽADAVKY NA VZORKY PRO IN VIVO TESTOVÁNÍ
Jan Kučka, Martin Hrubý, Petr Štěpánek, Luděk Šefc, Pavla Poučková

15:50 - 16:10
6P16 SULFOBETAINE-BASED POLYDISULFIDES WITH TUNABLE UPPER CRITICAL SOLUTION TEMPERATURE (UCST) IN WATER ALCOHOLS MIXTURE
Jozef Kollár, Anton Popelka, Jaroslav Mosnáček, Peter Kasák

16:10 - 16:30
6P17 AKCELERÁTORY NA BÁZI ŽELEZA PODÍLEJÍCÍ SE NA VYTVRZOVÁVNÍ NENASYCENÝCH POLYESEROVÝCH PRYSKYŘIC PŘI TEPLOTĚ OKOLÍ
Eliška Matušková, Jan Honzíček, Jaromír Vinklárek

16:50 - 17:10
6P18 CONTROLLED ENCAPSULATION AND RELEASE BY CHARGE REGULATION AND MULTIVALENT INTERACTIONS WITH SUPRAMOLECULAR POLYMER CARRIERS
Hanna Zhukouskaya, Zulfiya Černochová, Marcela Filipová, Miroslav Vetrík, Martin Hrubý, Peter Černoch, Miroslav Šlouf, Jiří Pánek

17:10 - 17:30
6P19 MECHANICAL AND VISCOELASTIC PROPERTIES OF NOVEL FULLY BIODEGRADABLE PLA/PHB BLENDS FILLED WITH KERATIN
Katarína Mosnáčková, Alena Opálková Šišková, Angela Kleinová, Martin Danko, Jaroslav Mosnáček

17:30 - 17:50
6P25 WATERBORNE HYGIENIC COATINGS BASED ON SELF-CROSSLINKING ACRYLIC LATEX WITH EMBEDDED INORGANIC NANOPARTICLES: A COMPARISON OF NANOSTRUCTURED ZnO AND MgO AS ANTIBACTERIAL ADDITIVES
Jana Machotová, Andréa Kalendová, Denisa Steinerová

Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie (Dámsky salónik)

09:30 - 09:50
7P01 ZLEPŠENÍ VÝKONU ALKALICKÉ ELEKTROLÝZY VODY S VYUŽITÍM ANION SELEKTIVNÍ MEMBRÁNY MODIFIKOVANÉ NEPLATINOVÝMI KATALYZÁTORY
Michaela Plevová, J. Hnát, J. Žitka, M. Paidar, K. Bouzek

09:50 - 10:10
7P02 Ni-Fe A Ni-W ELEKTROKATALYZÁTORY VÝVOJA VODÍKA
Jana Záchenská, Matilda Zemanová

10:10 - 10:30
7P03 VLIV KONCENTRACE KOH NA PROVOZ ALKALICKÉ ELEKTROLÝZY VODY: POROVNÁNÍ ANION-SELEKTIVNÍ MEMBRÁNY A PORÉZNÍ DIAFRAGMY
Karel Denk, Roman Kodým, Jaromír Hnát, Jan Žitka, Martin Paidar, Karel Bouzek

10:30 - 10:50
7P04 KATODOVÝ KATALYZÁTOR NiCoP PRO ALKALICKOU ELEKTROLÝZU VODY: STRUKTURNÍ A ELEKTROCHEMICKÁ CHARAKTERIZACE
Martin Ďurovič, Jaromír Hnát, Karel Bouzek

11:10 - 11:40
7P05 NÁVRH TECHNOLOGIE ENERGETICKÝCH MATERIÁLŮ V AUSTIN DETONATOR
Miloslav Lhotka, l. Mastný, T. Musil, R. Vala

11:40 - 12:00
7P06 PLYNOVĚ-DIFÚZNÍ VRSTVA A JEJÍ ROLE V PROVOZNÍCH CHARAKTERISTIKÁCH PALIVOVÉHO ČLÁNKU TYPU PEM
Monika Drakselová, Veronika Rečková, Martin Prokop, Karel Bouzek

12:00 - 12:20
7P07 POROVNÁNÍ RŮZNÝCH KATALYZÁTORŮ PRO PEM PALIVOVÉ ČLÁNKY A OPTIMALIZACE JEJICH DEPOZICE NA MEMBRÁNU METODOU ULTRAZVUKOVÉHO NANÁŠENÍ
Jakub Mališ, Veronika Marková, Olívia Čobejová, Martin Paidar, Karel Bouzek

12:20 - 12:40
7P08 PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI YSZ KERAMICKÝCH ELEKTROLYTŮ PRO VYSOKOTEPLOTNÍ REVERZIBILNÍ ČLÁNKY S PEVNÝMI OXIDY
Michal Carda, Nela Adamová, Daniel Budáč, Martin Paidar, Karel Bouzek

15:30 - 15:50
7P09 SIMULÁCIA PRIENIKU DEACIDIFIKAČNÝCH KOMPONENTOV DO PAPIERA
Vladimír Danielik, Milan Králik, Marta Ambrová, Jana Jurišová, Katarína Vizárová

15:50 - 16:10
7P10 STEAM EXPLOSION AND STEAM EXTRUSION PRETREATMENT AS AUXILIARY METHODS FOR CONCENTRATION ENHANCEMENT OF MONOSACCHARIDES FROM HYDROLYSATES BASED ON SELECTED LIGNOCELLULOSIC MATERIALS
Andrej Pažitný, Michal Halaj, Albert Russ, Štefan Boháček, Vladimír Ihnát, Ida Skotnicová, Štefan Šutý

16:10 - 16:30
7P11 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM ROVNOMĚRNOSTI DISTRIBUCE TOKU ELEKTRICKÉHO PROUDU V PILOTNÍM ELEKTRODIALYZÉRU
Roman Kodým, Michal Němeček, Dalimil Šnita, Karel Bouzek

16:50 - 17:10
7P12 ŽELEZAN – OCHRANCA ČISTÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ján Híveš, Kamil Kerekeš, Emília Mališová, Tomáš Mackuľak, Miroslav Gál

10:50 - 11:10
Prestávka - Občerstvenie

12:30 - 14:30
Obed

Pozvaná prednáška (Bellevue I)

14:30 - 15:20
PP3 SYNTÉZA A VLASTNOSTI ANALÓGOV VONNÝCH MOLEKÚL
Peter Szolcsányi, Peter Šiška, Eva Puchľová, Michal Dendys, Vladimír Dacho

15:20 - 15:30
Presun z Bellevue I do miestností jednotlivých sekcií

Sekcia 2 Fyzikálna chémia (Salónik Silver)

15:30 - 15:50
2P07 STUDY OF WEAK NONSPECIFIC INTERACTIONS BETWEEN NATURAL AND SYNTHETIC SUBSTANCES WITH ISOTHERMAL TITRATION CALORIMETRY
Volodymyr Lobaz, Edyta Wawrzyńska, Kristyna Kolouchova, Monika Holubova, Martin Hruby

15:50 - 16:10
2P08 ELEKTROCHEMICKÁ AKTIVITA KATÓDOVÉHO MATERIÁLU Z RECYKLOVANÝCH BATÉRIÍ
Veronika Niščáková, Dominika Capková, Andrea Straková Fedorková, Soňa Hatokova, Miroslav Čigaš, Štefan Hanigovský

16:10 - 16:30
2P09 CHARAKTERIZÁCIA MIKROMETEORITOV POMOCOU HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE
Justína Nováková, Michal Valíček, Andrej Buček, Dušan Velič, Monika Jerigová

16:50 - 17:10
2P10 MIKROŠTRUKTÚRA, FÁZOVÉ ZLOŽENIE A ELEKTROCHEMICKÁ AKTIVITA VYSOKOENTROPICKÝCH ZLIATIN
Marián Palcut, Pavol Priputen, Imrich Czére, Karolína Dvorštiaková, Žaneta Gerhátová, Martin Sahul

17:10 - 17:30
2P11 ŠTÚDIUM VPLYVU POLYMÉRNEHO POVLAKU NA DEGRADÁCIU BIOMATERIÁLOV NA BÁZE ŽELEZA
Martina Petráková, Renáta Oriňaková, Radka Gorejová, Andrej Oriňak

17:30 - 17:50
2P12 EXPERIMENTÁLNE A VÝPOČTOVÉ MERANIA HETEROGÉNNEJ KATALYTICKEJ HYDROGENÁCIE OXIDU UHLIČITÉHO NA METANOL
Natália Podrojková,Renáta Oriňaková, Andrej Oriňak

16:30 - 16:50
Prestávka - Občerstvenie

Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie (Dámsky salónik)

17:30 - 17:50
5P07 FORMATÍVNE HODNOTENIE VO VÝUČBE PRÍRODNÝCH VIED, MATEMATIKY A INFORMATIKY
Mária Ganajová, Ivana Sotáková

17:50 - 18:10
5P08 "ORIGAMI" PRO CHEMII A SMARTPHONE
Michal Lach, Jiří Kalina, Kateřina Trčková

18:10 - 18:30
5P09 FOTOKATALÝZA – PODPŮRNÉ MATERIÁLY SŠ
Kateřina Němcová, Václav Slovák

18:00 - 20:00
Večera

20:00 - 23:00
Postery a pivný večer
Zoznam posterov na stredu