Utorok (Bellevue II)

15:10 - 15:40
6P01 IN CLOAKA VERITAS – ČO VIEME VYČÍTAŤ Z ODPADOVÝCH VÔD
Igor Bodík, Dóra Varjúová, Tomáš Mackuľak

15:40 - 16:00
6P02 OVĚŘOVÁNÍ PRŮBĚHU ÚPRAVY VOD PRO TEPLÁRENSTVÍ POMOCÍ POTENCIOMETRIE S AMALGAMY STŘÍBRA
Ladislav Novotný, Aneta Karásková, Petr Mikulášek

16:00 - 16:20
6P03 ÚLOHA SÍRANOV PRI DEGRADÁCII TEXTILNÝCH A PAPIERENSKÝCH FARBÍV ANODICKOU OXIDÁCIOU
Gabriela Kuchtová, Libor Dušek

16:40 - 17:00
6P04 ADSORPCIA FARMACEUTÍK Z ODPADOVÝCH VÔD POMOCOU AKTÍVNEHO UHLIA
Daniela Pavúková, Lucia Fašková, Ladislav Štibrányi, Ján Híveš

17:00 - 17:20
6P05 POROVNANIE ÚČINNOSTI SORPČNÝCH MATERIÁLOV PRI ODSTRAŇOVANÍ PÄŤMOCNÉHO ARZÉNU Z VODY
Ronald Zakhar, František Čacho, Ján Derco, Viliam Vretenár

17:20 - 17:40
6P06 SELEKTIVNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH OXOANIONTŮ Z VODNÝCH ROZTOKŮ
Lenka Matoušková, Helena Parschová

Streda (Bellevue II)

00:00 - 00:00
6P26 SKÚMANIE POVÝBUCHOVÝCH SPLODÍN PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV V PÔDE
Zuzana Melichová, Ivana Majerčáková, Jozef Kobza

09:30 - 09:50
6P07 HYBRIDNÍ NANOČÁSTICE S ANORGANICKÝM JÁDREM A POLYMERNÍM OBALEM PRO BIOMEDICÍNU: PŘÍKLADY Z ÚMCH
Martin Hrubý

09:50 - 10:10
6P08 ADSORPČNÍ STUDIE POLYFLUOROVANÉHO PROTIZÁNĚTLIVÉHO LÉČIVA FLUFENAMOVÉ KYSELINY NA UHLÍKATÝCH SORBENTECH
Barbora Kamenická, Tomáš Weidlich, Pavel Matějíček

10:10 - 10:30
6P09 VPLYV PODMIENOK SPRACOVANIA NA ZNIŽOVANIE OBSAHU CHOLESTEROLU V MLIEKU A SMOTANE POMOCOU ΒETA-CYKLODEXTRÍNU
Lukáš Kolarič, Peter Šimko

10:30 - 10:50
6P10 NOSIČE LÉČIV NA BÁZI AMFIFILNÍCH KOPOLYMERŮ
Vít Herynek, Lenka Loukotová, Tomáš Heizer, Tereza Bělinová, Martin Hrubý

11:10 - 11:30
6P11 FLUORINATED DISELENIDE BASED SELF ASSEMBLY NANOPARTICLES FOR CANCER TREATMENT
M. Vetrík, L. Kobera, R. Konefal, J. Kucka, V. Lobaz, E. Pavlova, J. Brus, G. Pratx, M. Hruby

11:30 - 11:50
6P12 LIPIDOVÉ A POLYMERNÍ NANOČÁSTICE PRO DOPRAVU DERIVÁTŮ NAFTOCHINONŮ JAKO POTENCIÁLNÍ LÉČIVA LUPÉNKY A NÁDORŮ
Tereza Ulrichová

11:50 - 12:10
6P13 PHOSPHOROTHIOATE GROUPS-CONTAINING POLYMER AS A PIONEERING METAL-FREE CONTRAST AGENT FOR 31P-MRI
Lucie Woldřichová, Natalia Ziółkowska, Richard Laga, Ladislav Androvič, Iveta Klimánková, David Červený, Martin Vít, Petr Pompach, Rafał Konefał, Olga Janoušková, Martin Hrubý, Daniel Jirák

12:10 - 12:30
6P14 HYBRID POLYMER-COLLOID SYSTEMS AS MRI-DETECTABLE NANOCARRIERS FOR VACCINE DELIVERY
Richard Laga, Lucie Woldřichová, Ladislav Androvič, Michal Babič, Monika Paúrová, Marcela Filipová, David Červený, Daniel Jirák

15:30 - 15:50
6P15 PĚT LET SPOLUPRÁCE ÚMCH S 1. LF UK (CAPI), POŽADAVKY NA VZORKY PRO IN VIVO TESTOVÁNÍ
Jan Kučka, Martin Hrubý, Petr Štěpánek, Luděk Šefc, Pavla Poučková

15:50 - 16:10
6P16 SULFOBETAINE-BASED POLYDISULFIDES WITH TUNABLE UPPER CRITICAL SOLUTION TEMPERATURE (UCST) IN WATER ALCOHOLS MIXTURE
Jozef Kollár, Anton Popelka, Jaroslav Mosnáček, Peter Kasák

16:10 - 16:30
6P17 AKCELERÁTORY NA BÁZI ŽELEZA PODÍLEJÍCÍ SE NA VYTVRZOVÁVNÍ NENASYCENÝCH POLYESEROVÝCH PRYSKYŘIC PŘI TEPLOTĚ OKOLÍ
Eliška Matušková, Jan Honzíček, Jaromír Vinklárek

16:50 - 17:10
6P18 CONTROLLED ENCAPSULATION AND RELEASE BY CHARGE REGULATION AND MULTIVALENT INTERACTIONS WITH SUPRAMOLECULAR POLYMER CARRIERS
Hanna Zhukouskaya, Zulfiya Černochová, Marcela Filipová, Miroslav Vetrík, Martin Hrubý, Peter Černoch, Miroslav Šlouf, Jiří Pánek

17:10 - 17:30
6P19 MECHANICAL AND VISCOELASTIC PROPERTIES OF NOVEL FULLY BIODEGRADABLE PLA/PHB BLENDS FILLED WITH KERATIN
Katarína Mosnáčková, Alena Opálková Šišková, Angela Kleinová, Martin Danko, Jaroslav Mosnáček

17:30 - 17:50
6P25 WATERBORNE HYGIENIC COATINGS BASED ON SELF-CROSSLINKING ACRYLIC LATEX WITH EMBEDDED INORGANIC NANOPARTICLES: A COMPARISON OF NANOSTRUCTURED ZnO AND MgO AS ANTIBACTERIAL ADDITIVES
Jana Machotová, Andréa Kalendová, Denisa Steinerová

štvrtok (Bellevue II)

15:30 - 15:50
6P21 NOVÉ PRÍSTUPY K DEACIFIKACII A KONZERVÁCII CELULOZOVYCH OBJEKTOV KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Milan Králik, Soňa Malečková, Jana Jurišová

15:50 - 16:10
6P22 MECHANOCHÉMIA: EFEKTÍVNY NÁSTROJ NA PREMENU ODPADOV NA FUNKČNÉ MATERIÁLY
Matej Baláž

16:10 - 16:30
6P23 AKO DOSIAHNUŤ ANTIBAKTERIÁLNY ÚČINOK POLYMÉRNYCH (NANO)KOMPOZITOV POMOCOU SVETLA?
Mária Kováčová, Zdenko Špitálský

16:50 - 17:10
6P24 INFLUENCE OF LANTHANUM OXIDE NANOPARTICLES ON THE USEFUL PROPERTIES OF A WATERBORNE COATING BINDER BASED ON SELF-CROSSLINKING ACRYLATE LATEX
Denisa Steinerová, Andréa Kalendová, Jana Machotová

17:10 - 17:30
6P20 VLASTNOSTI A ŠTRUKTÚRA P3HB-CO-4HB STRÚN PRE 3D TLAČ
Zdenko Špitalský, Mária Kováčová, Adriana Kovalčík

Piatok (Salónik Kristal)

09:00 - 09:20
6P27 EXCHANGE COUNTERION IN POLYCATIONIC HYDROGELS: TUNABILITY OF HYDROPHOBICITY, WATER STATE AND FLOATING CAPABILITY
Martin Danko, Zuzana Kronekova, Igor Krupa, Jan Tkac, Peter Kasak

09:20 - 09:40
6P28 INTERACTIONS BETWEEN OLIGOPEPTIDES AND CHARGED STAR POLYMERS INVESTIGATED BY ADVANCED ANALYSIS OF (LIFETIME) CORRELATION SPECTROSCOPY
Jiří Pánek, Petr Štěpánek, Peter Černoch, Peter Košovan, Martin Hrubý

09:40 - 10:00
6P29 FLUORIDOVÉ TERČOVÉ MATRICE PRO STANOVENÍ 236U URYCHLOVAČOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ
Tomáš Prášek, Mojmír Němec, Marcus Christl, Philip Gautschi, Christof Vockenhuber

10:00 - 10:20
6P30 TESTOVÁNÍ FLUORIDOVÝCH TERČOVÝCH MATRIC PRO STANOVENÍ 26AL METODOU AMS
Kateřina Fenclová, Tomáš Prášek, Mojmír Němec, Marcus Christl, Philip Gautschi, Christof Vockenhuber

10:20 - 10:40
6P31 VYUŽITIE STANOVENIA 129I URÝCHĽOVAČOVOU HMOTNOSTNOU SPEKTROMETRIOU VO FORENZNEJ ANALÝZE
Miriam Mindová, Martin Daňo, Mojmír Němec