Utorok (Dámsky salónik)

15:10 - 15:40
5P01 KONCEPCIA PRÍRODOVEDNÉHO VZDELÁVANIA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU
Katarína Kotuľáková, Ľubomír Held

15:40 - 16:00
5P02 ALTERNATÍVNE UČEBNICE CHÉMIE PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU
Ľubomír Held, Katarína Kotuľáková

16:00 - 16:20
5P03 HISTÓRIA CHEMICKÉHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU DOPÍSANÁ .....
Michal Uher, Viktor Milata, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol

16:40 - 17:00
5P04 AUGMENTED COOPERATION IN EDUCATION AND TRAINING IN NUCLEAR AND RADIOCHEMISTRY
Martin Šácha, J. John, M. Němec

17:00 - 17:20
5P05 TVORBA PROFESIJNE ORIENTOVANÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU „CHEMICKÝ LABORANT ŠPECIALISTA“ NA ÚCHV PF UPJŠ
Zuzana Vargová, Miroslav Almáši, Michaela Rendošová, Renáta Oriňaková, Slávka Hamuľáková, Rastislav Varháč, Viktor Víglaský, Jana Šandrejová, Mária Ganajová

17:20 - 17:40
5P06 VYUČOVANIE PRÍRODOVEDY PROSTREDNÍCTVOM VÝSKUMNE LADENEJ KONCEPCIE
Miroslava Jurečková, Jarmila Kmeťová

Streda (Dámsky salónik)

17:30 - 17:50
5P07 FORMATÍVNE HODNOTENIE VO VÝUČBE PRÍRODNÝCH VIED, MATEMATIKY A INFORMATIKY
Mária Ganajová, Ivana Sotáková

17:50 - 18:10
5P08 "ORIGAMI" PRO CHEMII A SMARTPHONE
Michal Lach, Jiří Kalina, Kateřina Trčková

18:10 - 18:30
5P09 FOTOKATALÝZA – PODPŮRNÉ MATERIÁLY SŠ
Kateřina Němcová, Václav Slovák