Streda (Salónik Silver)

09:30 - 09:50
4P01 STEREOSELEKTÍVNA MANNICHOVA REAKCIA V SYNTÉZE β-AMINOKETÓNOV
Michaela Čierna, Oľga Caletková, Dušan Berkeš, Pavol Jakubec1

09:50 - 10:10
4P02 ASYMETRICKÁ MICHAELOVA ADÍCIA NA HETEROCYKLICKÉ NITROALKÉNY VYUŽÍVAJÚCA HYBRIDNÝ PEPTIDOMOČOVINOVÝ KATALYZÁTOR
Patrícia Čmelová, Radovan Šebesta

10:10 - 10:30
4P03 ACHIEVING STEREOCONTROL OF SUZUKI DIARYLATION AT POSITIONS 2,2’ OF 1,1’-BINAPHTHYLS
Martin Putala, Filip Bulko

10:30 - 10:50
4P04 HYDRODEBROMACE POLYBROMOVANÝCH AROMATICKÝCH KONTAMINANTŮ KATALYZOVANÁ MĚDÍ ZA LABORATORNÍ TEPLOTY A ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU
Tomáš Weidlich, Barbora Kamenická, Petr Švec

11:10 - 11:40
4P05 DRUG-LIKE LIGANDS FOR DC-SIGN RECEPTOR
Petra Ménová

11:40 - 12:00
4P06 SYNTÉZA 9-JODMETHYLADENINU A 8-[2H]-9-JODMETHYLADENINU PRO STUDII VZNIKU NEKANONICKÝCH NUKLEOVÝCH BAZÍ A NUKLEOSIDŮ PŘI IONIZACI DNA
Gabriela Nováková, Aleš Marek, František Tureček

12:00 - 12:20
4P07 3,6,9-TRISUBSTITUOVANÉ AKRIDÍNOVÉ DERIVÁTY A ICH DNA VÄZBOVÁ A BIOLOGICKÁ AKTIVITA
Mária Kožurková, Ladislav Janovec, Patrik Nunhart, Eva Konkoľová, Rastislav Jendželovský, Jana Vargová, Juraj Ševc, Mária Matejová, Beáta Miltáková, Peter Fedoročko

12:20 - 12:40
4P08 GRADIENT COPOLYMERS FROM ALIPHATIC AND AROMATIC 2-OXAZOLINES WITH DIFFERENT ARCHITECTURE AS ADVANCED DRUG DELIVERY SYSTEMS
Juraj Kronek, Rushita Shah, Zuzana Kroneková, Veronika Huntošová, Shubhashis Datta, Daniel Jancura, Pavol Miškovský

12:40 - 13:00
4P09 RATIONAL DESIGN OF TETRAZINES FOR BIOORTHOGONAL CHEMISTRY
Michal Májek, Matej Trtúšek

štvrtok (Salónik Silver)

15:30 - 15:50
4P10 NOVEL PHOTOISOMERISABLE LIGANDS FOR SPIN-CROSSOVER COMPLEXES
Jakub Orvoš, Róbert Fischer, Barbora Brachňaková, Ivan Šalitroš

15:50 - 16:10
4P11 5-PHENYLAZOPYRIMIDINES PROBED BY NMR SPECTROSCOPY WITH IN SITU IRRADIATION
Lucie Mužíková Čechová, Juraj Filo, Martin Dračínský, Zlatko Janeba, Marek Cigáň, Eliška Procházková

16:10 - 16:30
4P12 COPPER MEDIATED PHOTO-ATRP UNDER SPECIFIC POLYMERIZATION CONDITIONS
Jaroslav Mosnáček, Jozef Kollár, Dmitrij Bondarev, Ana Hološ, Gamal Zain, Rubina Karim, Anita Eckstein, Katarína Borská, Daniela Moravčíková

16:50 - 17:10
4P13 PHOSPHORUS BASED SELF-IMMOLATIVE LINKERS
Markéta Tichotová, Petr Šimon, Juraj Filo, Marek Cigáň, Eliška Procházková, Ondřej Baszczyňski

17:10 - 17:30
4P14 VIDITEĽNÝM SVETLOM INICIOVANÝ KROS-KAPLING KATRITZKÉHO SOLÍ A NITROSTYRÉNOV
Michaela Marčeková, Branislav Ferko, Katarína Ráchel Detková, Dušan Berkeš, Pavol Jakubec

17:30 - 17:50
4P15 DITHIENYLNAPHTHALENES AND QUATERTHIOPHENES AS N-TYPE ORGANIC SEMICONDUCTORS IN OFET
Lucia Feriancová, Martin Putala

Piatok (Dámsky salónik)

09:00 - 09:30
4P16 FUNCTIONALIZATION OF BRIDGED CYCLOALKANES
Radim Hrdina

09:30 - 09:50
4P17 FLUORINATED AZIDOALKANES – PREPARATION, STABILITY AND UTILIZATION IN SYNTHESIS
Petr Beier, Athanasios Markos, Svatava Voltrová, Olga Bakhanovich, David Tichý, Lukáš Janecký

09:50 - 10:10
4P18 INDUKOVANÉ ŠTIEPENIE N-N A C-F VÄZIEB AROMATICKÝCH FLUÓROVANÝCH HYDRAZÓNOV
Dušan Bortňák, Daniel Végh, Jakub Šofranko, Branislav Pavilek, Viktor Milata

10:10 - 10:30
4P19 THERMALLY-INDUCED TRANSFORMATION OF 1-FLUOROALKYL-1,2,3-TRIAZOLES
Svatava Voltrová, Athanasios Markos, Petr Beier

10:30 - 10:50
4P20 SYNTÉZA TETRAHYDROXYLOVANÝCH SPIROINDOLIZIDÍNOV
Paula Fraňová, Štefan Marchalín, Peter Šafář