13:00 - 19:00
Príchod a registrácia účastníkov

19:00 - 22:00
Uvítací večierok