Mapa konferenčných priestorov

Kongresová sála Grand Hotel Bellevue

Utorok
09:00 – 12:00 Otvorenie zjazdu, Príhovory hostí zjazdu, Plenárna prednáška, Ocenenia SCHS

Štvrtok
19:00 – 24:00 Slávnostný večierok, odovzdávanie ocenení, vyhodnotenie posterovej súťaže

Bellevue I

Utorok
14:00 – 14:50 Pozvaná prednáška PP1
15:10 – 17:40 Sekcia 1 Analytická chémia

Streda
08:30 – 09:20 Pozvaná prednáška PP2
14:30 – 15:20 Pozvaná prednáška PP3
09:30 – 17:50 Sekcia 1 Analytická chémia

Štvrtok
08:30 – 09:20 Pozvaná prednáška PP4
09:20 – 13:00 Cena Marty Sališovej
14:30 – 15:20 Pozvaná prednáška PP5
15:30 – 17:30 Sekcia 1 Analytická chémia

Bellevue II

Utorok
15:10 – 17:40 Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

Streda
09:30 – 17:50 Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

Štvrtok
15:30 – 17:30 Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

Salónik Silver

Utorok
15:10 – 17:40 Sekcia 2 Fyzikálna chémia

Streda
09:30 – 13:00 Sekcia 4 Organická chémia
15:30 – 17:50 Sekcia 2 Fyzikálna chémia

Štvrtok
15:30 – 17:50 Sekcia 4 Organická chémia

Piatok
09:00 – 10:40 Sekcia 1 Analytická chémia

Salónik Kristal

Utorok
15:10 – 18:00 Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia
20:00 – 21:00 Diskusia členov SCHS a ČSCH o súčasnom postavení chémie na Slovensku a v Čechách

Streda
09:30 – 17:50 Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia

Štvrtok
15:30 – 17:50 Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia

Piatok
09:00 – 10:40 Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry

Dámsky salónik

Utorok
15:10 – 17:40 Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie

Streda
09:30 – 17:30 Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie
17:30 – 18:30 Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie

Štvrtok
15:30 – 17:50 Sekcia 2 Fyzikálna chémia

Piatok
09:00 – 10:50 Sekcia 4 Organická chémia